Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Partnerskolor i Smedjebacken

Under hösten 2014 ansvarar Röda Berga skolan och Vinsboskolan för studenters verksamhetsförlagda utbildning som partnerskolor i samarbete med Högskolan Dalarna.

Röda Berga skolan i centrala Smedjebacken och Vinsboskolan i Morgårdshammar ansvarar från hösten 2014 för studenters verksamhetsförlagda utbildning som Övningsskolor/Partnerskolor i samarbete med Högskolan Dalarna.

Mer information om skolorna

Handledarkompetens

De båda skolorna har ett väletablerat samarbete kring lärarstudenter med Högskolan Dalarna. Rektor och pedagogerna har en lång gedigen erfarenhet av den handledning och det kvalitetsutvecklingsarbete som den verksamhetsförlagda utbildningen har inneburit. Detta har medfört att en hög andel av våra studenter anställts utifrån våra egna referenser och kunnat fortsätta i arbetslaget som väl kända och väl insatta pedagoger i skolans arbete. För att bredda studenternas möjligheter till kunskap och erfarenhet under sin VFU kommer alla lärare att vara utbildade VFU-handledare och studenterna alla pedagogers intresse och ansvar.

Verksamhetsutveckling och en kvalitetsmedveten kultur

Skolorna har haft en stabil erfaren lärarkår och nyanställda lärare har kunnat arbeta in sig snabbt genom det stöd och det samarbete som har etablerats mellan pedagogerna och rektor. Vi har därför en bra sammansättning av både yngre och äldre lärare, erfarenhet och nytänkande! Vinsboskolan ingår i ett forskningsprojekt inom de naturorienterande ämnena med Högskolan Dalarna. Projekt i läsning, matematik, NO, IT, lärardatorer, en till en datorer för elever i år 6-9 är exempel på andra utvecklingsområden. Pedagogernas kunskaper på de båda skolorna bygger på välbeprövad erfarenhet och ett ständigt pågående förbättrings- och utvecklingsarbete för högre kvalitet i undervisningen.

Vi välkomnar dig som student till oss!


Sidan senast uppdaterad: 2016-09-30
Webbredaktör: Maria Burvall

Kontakt

Röda Berga- och Vinsboskolan

Röda Berga skolan
Besöksadress:
Bergavägen 6
777 31 Smedjebacken

Kontaktpersson:
Rolf Gustafsson, rektor
Tfn: 0240-66 02 12
rolf.gustafsson@smedjebacken.se

Karta till Röda Bergalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vinsboskolan
Besöksadress:
Högstensgatan 17
777 50 Smedjebacken

Kontaktperson:
Helena Andersson, Tf rektor
Tfn: 0240-66 00 03


Karta till Vinsboskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Mer information


Fackliga representanter för lärarföbundet:

Barbro Alstrup nås på Röda Bergaskolan tfn: 0240-66 02 97

Britta Lindqvist Ingolf nås på Röda Bergaskolan tfn: 0240-66 02 57

Lotta Dahlberg nås på Vinsboskolan tfn:0240-66 02 68