Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Hållbar utveckling

Smedjebackens kommun har tagit tre viktiga steg för en hållbar utveckling:

Valet att bli en Ekokommun, 1990.
Certifieringen som en Säker och Trygg kommun, 2006.
Deltagande i  Energimyndighetens program Uthållig kommun, 2008.

Världens utveckling är tyvärr inte hållbar, vare sig på nationell eller global nivå. Den rikaste femtedelen av befolkningen använder jordens resurser i en omfattning som långt överskrider vad naturen tål. Denna påverkan förstärks nu av en konsumtionsökning i utvecklingsländerna.
 
Genom ny resurssnål teknik, ökad miljömedvetenhet och ett kraftfullt internationellt samarbete är en hållbar utveckling möjlig. En utveckling i den riktningen bygger på att kunskapen om vad som krävs utvecklas och sprids och att alla krafter i samhället drar åt samma håll.
 
Kommuner har ett stort ansvar att bistå denna utveckling. Ett verktyg finns bland annat i det nationella generationsmålet  "att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta". Generationsmålet är preciserat i 16 miljökvalitetsmållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som är fastställda av riksdagen.
 
Begreppet hållbarhet utveckling består av tre delar:

  • Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans ohälsa.
  • Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
  • Ekonomisk hållbarhet  handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Kontakt

Miljö- och byggkontoret
Ida Dahl
Miljöstrateg

Tfn: 0240-66  01 76
ida.dahl@smedjebacken.se

Besöksadress:                 Malmgatan 14, Smedjebacken