Smedjebackens kommun, till startsida

Smedjebacken är en Ekokommun

Sveriges Ekokommuner är ideell och bildades 1985. Smedjebacken valde 1990  att bli en av de första Ekokommunerna.  Detta innebär att vi strävar efter ett mer naturssnålt och mer hushållande samhälle.

Mycket av det praktiska arbetet inom skola, energiförsörjning och avfallshantering har sina rötter i Ekokommunprojektet. Ekokommunbegreppet har också varit till stor hjälp för att medvetandegöra miljöfrågorna hos kommuninnevånarana och sprida tanken på ett kretsloppsanpassat samhälle.

Sveriges Ekokommuner har tagit fram 12 Gröna nyckeltal som ska kunna vara jämförbara för ekokommunerna. Nyckeltalen är också aktuella i diskussionerna om uppföljning av de nationella miljömålen. Nyckeltalen redovisas i marginalen till höger.

Sidan senast uppdaterad: 2016-08-25
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Kontakt

Miljö- och byggkontoret
Bo Jernberg
Förvaltningschef

Tfn: 0240-66  01 36
bo.jernberg@smedjebacken.se

Besöksadress:                Malmgatan 14, Smedjebacken