Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Miljöledningsarbetet

Smedjebacken har en förskolenhet, Fridhems Förskola, länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersom har varit ISO 14 001 certifierad och EMAS-registrerad (1999).

Två skolor har hittills erlagt utmärkelsen miljöskola: Vad skola (F-3) (2003) och Röda Berga skola (F-6) (2004).

Följande skolor har Grön Flagg: Förskolan Sagan, Förskolan Skogsgläntan, Gubbo förskola, Harnäs förskola, Förskolan Hattstugan samt Vinsbo förskola. Förskolan Solhyttan är också med, men är vilande i år.

Alla arbetsplatser har utsedda miljösamordnare som får kontinuerlig utbildning. Arbetsplatserna har dessutom utarbetade miljöprogram, som revideras regelbundet.

Miljö- och byggnadsnämnden bedriver miljöledning i kommunens verksamhet. Miljöledningsarbetet innebär kontinuerliga revisioner av de olika enheternas lokala miljöprogram och ett centralt stöd i miljöledningsarbetet. Arbetet inriktas på den standard som finns i ISO 14001, eller för skolans del alternativt Skolverkets standard för miljöskolor och/eller Håll Sverige Rents utmärkelse, Grön Flagg.

I arbetet ingår även utbildning för miljösamordnare, organisera miljöledningsgruppens arbete (framtagande av lokala miljömål, utdelning av miljöpris inom kommunens förvaltning) och det fortlöpande  formella arbetet med den certifierade Fridhems förskola.

Det fanns många anledningar att starta ett miljöstyrningsprojekt för den kommunala verksamheten. Nedan redovisas de skäl som låg till grund för kommunstyrelsens principbeslutet i april 1997.

  • Vi skapar förutsättningar att leva upp till målsättningen i Agenda 21 om en hållbar utveckling.
  • Den kommunala organisationen blir trovärdig gentemot företag och kommuninvånare genom att gå i första ledet när det gäller miljöstyrning.
  • Vi inför ett system som kommer att driva på ständiga förbättringar inom miljöområdet.
  • Vi kan få grepp om miljöpåverkan i ett tidigt stadium av ett projekt och möjliggöra en miljöstyrd upphandling.
  • Förtroendevalda och anställda får bättre kunskap om den kommunala miljöpåverkan, vilket även ger bättre beslutsunderlag.
  • En effektiv miljöstyrning kan ge besparingar i den kommunala ekonomin.
  • Smedjebacken har chansen att bli den första miljöcertifierade kommunen i Sverige.

Ett  miljöledningssystem är ett hjälpmedel för att planera, organisera och driva miljöarbetet på ett strukturerat sätt. De mest använda systemen är EMAS och ISO 14000. EMAS (Eco Management and Audit Scheme) är EU:s miljöstyrnings- och revisionsordning.

Ett företag som arbetar enligt EMAS och uppfyller kraven i förordningen kan bli registrerat. ISO 14000 är en serie med olika internationella miljöstandarder som tagits fram av den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Ett företag som uppfyller kraven i organisations-standarden ISO 14001 erhåller ett certifikat.

Skolverket har utformat "Utmärkelsen Miljöskola" för förskolor och skolor. Utmärkelsen liknar i viss mån miljöledningssystemets uppbyggnad, med miljöutredning, mål och handlingsplaner.

Grön Flagg, Håll Sverige Rents miljöutmärkelse, är anpassad för skola och förskola. Grön Flagg är den svenska grenen av en internationell miljöutmärkelse som leds av FEE (Foundation for Environmental Education).

Sidan senast uppdaterad: 2016-08-25
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Kontakt

Miljö- och byggkontoret
Bo Jernberg
Förvaltningschef
Tfn:0240-66 01 36
bo.jernberg@smedjebacken.se

Besöksadress:                       Malmgatan 14, Smedjebacken

Förskolan Solhyttan får Grön Flagg.

Förskolan Solhyttan får Grön Flagg.