Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Aktuella planer

Samråd

Förslag till detaljplan för kv. Timmermannen, Smedjebackens kommun

Huvudsyftet med planen är att tillmötesgå framtida behov av byggbar mark centralt i Smedjebacken. Utifrån gällande detaljplan för fastighet Timmermannen 1 m.fl. är fastigheterna i dagsläget begränsade vad beträffar placering av byggnader och tillåten verksamhet genom planbestämmelsen prickmark. Med en detaljplaneändring skapas förutsättningar för att kunna bebygga och nyttja kvarteret på ett mer flexibelt sätt

Aktuell detaljplan har stöd i översiktsplanen för Smedjebackens kommun, samt i den fördjupade översiktsplanen för Smedjebackens tätort.

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver följaktligen inte göras.

Detaljplanen genomförs enligt Plan- och bygglagens regler för ett standard planförfarande.

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden 26 juni – 14 augusti på följande ställen:

  • Miljö- och byggkontoret, Malmgatan 14, Smedjebacken                                                                                 Lunchstängt alla dagar 12.00­ -13.00
  • öppet måndag – fredag kl. 08.30 - 15.30
  • Smedjebackens bibliotek öppettider under perioden 15/6 - 16/8
    Måndag: 12-18
    Onsdag: 12-18
    Fredag:  12-15

Synpunkter på förslaget skall skriftligen inlämnas till Smedjebackens kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken senast 2017-08-14.

Röbackens industriområde

Kommunstyrelsen har gett miljö- och byggkontoret i uppdrag att ta fram en flexibel detaljplan som möjliggör verksamheter i Röbacksområdet som ligger längs med Humbobergsvägen/ Björsjövägen.

Området är ca. 100 ha stort och är i huvudsak obebyggd skogsmark. Inom området finns en endurobana, kraftledning, en mobilmast och flera gamla gruvhål. Flatenbergs kanal med kulturhistoriskt värde skär genom den östra delen av planområdet. Vägen till Humbobergets återvinningscentral och slaggstensdeponi går genom området.

Kyrkan äger en del av området medan kommunen äger huvuddelen. Samtal pågår mellan kommunen och Kyrkan om att förvärva Kyrkans mark.

Inga inventeringar för området är gjorda.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-22
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Kontakt

Mer information

Miljö- och byggkontoret               Bo Jernberg

Tfn: 0240-66 01 36

Johanna Hedlund                      Fysisk planerare                            Tfn: 0240-66 00 32                            E-mail: johanna.hedlund@smedjebacken.se

Besöksadress:                    Malmgatan 14, Smedjebacken

 

Planbeskrivning samråd Kv.TimmermannenPDF (pdf, 2.2 MB)

Plankarta  samråd Kv. TimmermannenPDF (pdf, 786.7 kB)