Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Vi ska uppdatera vår översiktsplan!

Under hösten drar vi igång arbetet med att uppdatera Smedjebackens översiktsplan. I översiktsplanen talar kommunen om hur man på lång sikt vill utveckla kommunen när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning.

Foto: S Broman Tips: Klicka på fotot för zoom

Planen är ett verktyg för att sätta enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv, med mål att:

  • skapa en bättre miljö
  • ett enklare vardagsliv för medborgarna 
  • en attraktivare kommun
  • skapa beredskap för det oplanerade

Planen används som vägledning vid beslut om detaljplaner, bygglov och annan tillståndsprövning. Några av de teman som ingår är boendeplanering, industrimark, vattenplanering, LIS-områden och klimatanpassning.

Översiktsplanen bygger på analyser och sammanställningar av fakta och mål och ska tydligt redovisa vad som är ställningstagande och vad som är beslutsunderlag. Arbetet kommer att pågå under drygt ett års tid och information kommer fortlöpande att läggas ut på kommunens hemsida. Ett förslag kommer att ställas ut under minst två månader, med syfte att hämta in allmänhetens synpunkter.

Sidan senast uppdaterad: 2016-08-25
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Kontakt

Miljö- och byggkontoret               Bo Jernberg                Förvaltningscef                             Tfn: 0240-66 01 36    bo.jernberg@smedjebacken.se

Besöksadress:                    Malmgatan 14, Smedjebacken