Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Ny översiktsplan

Vad är en översiktsplan och varför ska vi ha en sån?

Översiktsplanen är kommunens handlingsplan som visar var vi ska vara om 10-15 år. I den beskrivs hur vi vill att kommunen ska utvecklas och vilket typ av samhälle vi vill skapa. För att ta oss dit behöver vi sätta upp mål och redogöra för hur vi vill använda mark och vatten i kommunen. Planen är ett verktyg för att sätta enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv, med mål att:

  • skapa en bättre miljö
  • ett enklare vardagsliv för medborgarna
  • en attraktivare kommun
  • skapa beredskap för det oplanerade

Planen används som vägledning vid beslut om detaljplaner, bygglov och annan tillståndsprövning. Några av de teman som ingår är boendeplanering, industrimark, vattenplanering, LIS-områden och klimatanpassning.

Översiktsplanen bygger på analyser och sammanställningar av fakta och mål och ska tydligt redovisa vad som är ställningstagande och vad som är beslutsunderlag. Vill du läsa mer om vad en översiktsplan är och vad den ska innehålla, läs gärna på länken PBL kunskapsbankenöppnas i nytt fönster.

Smedjebackens kommun har en översiktsplan som antogs 2003 och som aktualiserades 2010. Den gäller tills den nya planen är antagen. Vill du titta på den kan du använda länken ÖP2003öppnas i nytt fönster.

Tidplan            

Arbetet kommer att pågå under 2015 och 2016. Information kommer löpande att läggas ut här på kommunens hemsida. Under hösten och vintern kommer ett första förslag till översiktsplan att tas fram. Utgångspunkter är den medborgardialog som genomfördes under våren. Förslaget kommer att annonseras och ställas ut i minst två månader med syfte att hämta in allmänhetens synpunkter. För att läsa mer om processen se länken PBL kunskapsbanken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad håller vi på med nu?

Arbetet med översiktsplanen har hittills inneburit att samla fakta, statistik och underlag, samt att upprätta ett program och en struktur. Vi har tagit fram ett förslag på innehållsförteckning samt genomfört vårens dialoger med medborgare, organisationer och företag. En genomgång av kommunens antagna strategier och mål har sammanställts. En inventering har gjorts av kommunens antagna planer och program. Hösten kommer att innebära sammanställningar och författande av temakapitel och framtagande av kartmaterial.

Sammanställning av medborgardialog

Samtliga möten med medborgare och intressegrupper har sammanställts och finns att ta del av under länken "Ortsdialoger" till höger. Under våren träffade vi cirka 500 personer på möten, mässor och skolbesök. Tack alla ni som har medverkat och kommit med synpunkter.

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-20
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Kontakt

Miljö- och byggkontoret           Bo Jernberg Förvaltningschef    

Tfn: 0240-66 01 36 bo.jernberg@smedjebacken.se

Besöksadress:                    Malmgatan 14, Smedjebacken

Mer information