Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Ny översiktsplan

Vad är en översiktsplan och varför ska vi ha en sån?

I översiktsplanen beskrivs hur vi vill att kommunen ska utvecklas och vilket typ av samhälle vi vill skapa. För att ta oss dit behöver vi sätta upp mål och redogöra för hur vi vill använda mark och vatten i kommunen. Planen är ett verktyg för att sätta enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv, med mål att:

 • skapa en bättre miljö
 • ett enklare vardagsliv för medborgarna
 • en attraktivare kommun
 • skapa beredskap för det oplanerade

Planen används som vägledning vid beslut om detaljplaner, bygglov och annan tillståndsprövning. Några av de teman som ingår är boendeplanering, industrimark, vattenplanering, LIS-områden och klimatanpassning.

Översiktsplanen bygger på analyser och sammanställningar av fakta och mål och ska tydligt redovisa vad som är ställningstagande och vad som är beslutsunderlag. Vill du läsa mer om vad en översiktsplan är och vad den ska innehålla, läs gärna på länken PBL kunskapsbankenöppnas i nytt fönster.

Smedjebackens kommun har en översiktsplan som antogs 2003 och som aktualiserades 2010. Den gäller tills den nya planen är antagen. Vill du titta på den kan du använda länken ÖP2003öppnas i nytt fönster.

Vad har hänt hittills?

 • Arbetet med översiktsplanen har hittills inneburit att samla fakta, statistik och underlag, samt att upprätta ett program och en struktur
 • Vi har tagit fram ett förslag på innehållsförteckning
 • Under våren 2015 genomfördes dialoger med medborgare, organisationer och företag
 • En genomgång av kommunens antagna strategier och mål har sammanställts
 • En inventering har gjorts av kommunens antagna planer och program.
 • Sammanställningar och författande av temakapitel samt framtagande av kartmaterial har utförts
 • Samråd kommer att äga rum under hösten 2017.

Sammanställning av medborgardialog

Samtliga möten med medborgare och intressegrupper har sammanställts och finns att ta del av under länken "Ortsdialoger" till höger. Under våren 2015  träffade vi cirka 500 personer på möten, mässor och skolbesök. Tack alla ni som har medverkat och kommit med synpunkter.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-30
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Kontakt

Miljö- och byggkontoret           Bo Jernberg Förvaltningschef    

Tfn: 0240-66 01 36 bo.jernberg@smedjebacken.se

Besöksadress:                    Malmgatan 14, Smedjebacken

Mer information