Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Livsmedelskontroll

En dålig hantering av livsmedel kan få stora konsekvenser för många människor. Livsmedelskontroll ska tillförsäkra konsumenterna säkra livsmedel som håller utlovad kvalitet.

Den kommunala livsmedelskontrollen innebär bla godkännande av livsmedelslokaler, inspektion av verksamheter, provtagning, granskning av företagens egenkontroll, information och rådgivning. På livsmedelverkets hemsida finns ytterligare information om livsmedelsfrågor.

Ökade krav på livsmedelssäkerhet!

Från och med den 1 januari 2006 ställs högre krav på egenkontroll i livsmedelsföretag. EU:s nya regler ställer strängare krav på dem som hanterar livsmedel. Företagarnas ansvar i fråga om säkra livsmedel tydliggörs.

Alla ska till exempel ha ett egenkontrollprogram framtaget enligt de s.k. HACCP-principerna. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) är ett system som identifierar, bedömer och styr faror som är viktiga för livsmedelssäkerheten. Egenkontrollen innebär att företagaren systematiskt går igenom sin verksamhet, upprättar ett system och följer systemet för att undvika och begränsa att livsmedel framställs med dålig kvalitet eller att de gör människor sjuka.

För myndigheternas del ändras inriktningen på kontrollen. Den ska nu inriktas på systemkontroll, dvs granskning och bedömning av företagens egna kvalitetsstyrningsrutiner och kontrollsystem, som hygienplaner och HACCP-planer. Detta skiljer sig från traditionell tillsyn som innebär att myndigheterna i huvudsak granskar pågående verksamhet och kontrollerar färdiga livsmedel.

Mer information om de nya bestämmelserna finns på livsmedelsverkets hemsida.  

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-21
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Kontakt

Miljö- och byggkontoret           Linda Grönkjär          
Livsmedelsinspektör
Tfn: 0240- 861 66
 

Besökadress:                        Malmgatan 14, Smedjebacken