Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Vattenprovtagning

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Du som har en egen brunn har ansvar för att kontrollera kvaliteten på ditt dricksvatten. En studie från Socialstyrelsen visade att 20 procent av de provtagna enskilda brunnarna hade otjänligt vatten, vilket innebär att vattnet kan vara skadligt att dricka. Många enskilda brunnsägare vet inte om dricksvattnet är bra eller inte. Det enda sättet att veta är att testa sitt dricksvatten.

Dricksvatten av god kvalitet är avgörande för människors hälsa. Kvaliteten på det kommunala dricksvattnet är god i Smedjebacken. Problemen är större med vattnet från enskilda brunnar. I områden där husen ligger tätt finns risk för inträngning av föroreningar från äldre avloppsanläggningar t.ex. kan förekomst av klorider indikera avloppspåverkan.

En del som provtagit sitt brunnsvatten har mycket hårt vatten. Vattnets hårdhet beräknas utifrån magnesium- och kalciuminnehåll och medför risk för utfällningar i ledningar, kärl och maskinell utrustning. Den mest uppenbara hälsorisken med dålig dricksvattenkvalitet är akuta problem med mag- och tarmsystemet vilka förorsakas av bakterier, virus, parasiter och andra mikroorganismer. Kemiska ämnen i dricksvattnet kan också påverka till exempel njurar, skelett och tänder på längre sikt. Andra problem med vatten kan vara dålig smak och lukt, det senare kan orsakas av svavelväte. Järn och mangan missfärgar ofta vattnet. Även höga humushalter kan ge färgat vatten.

Brunnsägaren ansvarar för att sköta den egna brunnen och vattenkvaliteten. Brunnens status ska kontrolleras och man bör ta prover på dricksvattnet minst vart tredje år för att undvika olägenhet för människors hälsa. Är fler än två fastigheter anslutna till samma vattentäkt bör man ta prov på vattnet minst en gång per år. 

När testade du ditt dricksvatten senast?

Analys av dricksvatten beställes via miljö- och byggkontoret. Analysen går till enligt följande:

Flaskor för provtagningen hämtas på Miljö-och byggkontoret. Olika flaskor används för olika provtagningar. Man kan välja att testa vattnet för bakterier (mikrobiologisk test), diverse metaller (kemisk test) eller radon. Priserna varierar beroende vilket test man vill utföra. Kontakta Miljö-och byggkontoret för aktuella prisuppgifter, eller klicka på länken "Aktuell prislista vattenanalyser" under Mer information här till höger. Analysen av vattenproverna sker på externt laboratorium och kostnaden faktureras i efterhand den berörda fastigheten.

Utlämnande av flaskor:
Utlämnande av flaskor sker vardagar 08.30-15.30 på Miljö-och byggkontoret, Malmgatan 14. Lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Inlämnande av flaskor för vidareförmedling till laboratorium:
Endast tisdagar och onsdagar kan nytagna prover tas emot för vidare transport till laboratorium.

  • För att garantera provernas färskhet ska dessa tas efter klockan 10.00 och lämnas in senast klockan 11.30 samma dag, till Miljö- och byggkontoret.
  • Ring miljö- och byggkontoret dagen före inlämningsdagen senast klockan 15.00 och meddela att prov kommer att lämnas in. Detta på grund av att transport till laboratorium ska hinna beställas. 
Sidan senast uppdaterad: 2016-10-20
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Kontakt

Miljö- och byggkontoret
Bo Jernberg
Förvaltningschef                           Tfn: 0240-66  01 36
bo.jernberg@smedjebacken.se

Monica Welamsson                   
Miljö- och hälsoskyddsinspektör    Tfn: 0240-66  04 95 monica.welamsson@smedjebacken.se

Hannah Wigner                          Miljö- och hälsoskyddsinspektör   Tfn: 0240-66 01 37   hannah.wigner@smedjebacken.se

Besöksadress:                  Malmgatan 14, Smedjebacken

Mer information