Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Ett ärendes gång

  • Ärendet kommer in, exempelvis till kommunkansliet. Det kan till exempel vara en skrivelse från en förening som vill ha bidrag.
  • Ärendet registreras (diarieförs) vilket innebär att ärendet ankomststämplas med dagens datum och får ett unikt diarienummer. Diarienumret används för att underlätta sökning av ärendet.
  • Beredning av ärendet. Det innebär att underlag för beslut tas fram. Ibland remitteras ärenden vidare till andra nämnder för synpunkter.
  • Nämndens arbetsutskott, i det här fallet kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommunstyrelsens teknik- och fritidsutskott tar upp ärendet och lämnar förslag till kommunstyrelsen.
  • Ärendet tas upp i kommunstyrelsen som beroende på frågans art antingen själv beslutar eller lämnar ett förslag till kommunfullmäktige.
  • Ärendet tas upp i kommunfullmäktige som fattar beslut i ärendet.
  • Besluten expedieras av kommunkansliet och verkställs av berörda förvaltningar
Sidan senast uppdaterad: 2017-02-13
Webbredaktör: Mona Jansson

Kontakt

Kansliavdelningen
Sekreterare

Tfn: 0240-66 01 17, 66 01 18
kommun@smedjebacken.se

Sammanträdesagenda