Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kultur för barn och unga

I Smedjebacken finns sedan 2008 en barn- och ungdomskulturgrupp som arbetar med kulturfrågor för barn och ungdomar. Gruppen består av representanter från kulturförvaltningen, ungdomskontoret, skolan och Västerbergslagens kulturskola. Arbetet sker utifrån en fastställd barn- och ungdomskulturplan med en handlingsplan som revideras varje år.

Barn- och ungdomskulturgruppens övergripande mål är att hela tiden utveckla kulturområdet i kommunen genom att erbjuda barn och ungdomar ett så brett urval av upplevelser som möjligt men också att inspirera dem att själva agera, skapa egna kulturplattformar, initiera och stödja egna arrangemang.

Här följer exempel på några av de projekt och arrangemang som genomförts under åren, pågår eller kommer att genomföras.

Buller och Scratch - Mediaverkstad på Bergaskolan
Dansföreställning för årskurs 7-9
Barnteater - alla årskurser
Läsprojekt i olika årskurser
Musikteater - förskoleklass och uppåt
Cirkusskola 6-11 år
Skolkonserter - alla åldrar
Slöjdcirkus - olika årskurser
Höstlov- Kulturlov för alla åldrar
Workshops - träsnitt, grafik för alla åldrar
Workshops- drama årskurs 4-6
Utställlningar
Skolbio
Historiska tidsresor
Studiebesök
Skapande skola
SpråkGiva

Har du tips på idéer eller vill genomföra något projekt eller arrangemang för barn och ungdomar?
Skriv till  kultur@smedjebacken.se

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-20
Webbredaktör: Marie Johansson

Kontakt

Kulturförvaltningen
Marie Johansson
förvaltningssekreterare
Tfn:0240-66 02 86

Maria Höglund Boberg
Barn- och ungdomsbibliotekarie
Tfn:0240-66 03 78
kultur@smedjebacken.se