Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Årets sista kommunfullmäktige 18 december

Vid årets sista kommunfullmäkyige (KF) beslutade man att anta en ny inköp- och upphandlingspolicy, detaljplan för Timmermannen och närsjukvårdsteam. En del av ärendena handlade också om partistöd, antalet ledamöter och ersättare  i KF.

Klubba för beslut

Inköp- och upphandlingspolicy

KF beslutade att anta en ny inköp- och upphandlingspolicy. Policyn gäller all verksamhet för kommunen, bolagen, kommunala förbund. Upphandlingar sker i samverkan mellan den som ska köpa in något och upphandlingsenheten. Den ska ge vägledning och stöd i processen. Ram-avtal ska följas och upprättas inom områden när det är lämpligt samt samordnas inom kommunkoncerenen med mera.

Kommunförbund i Dalarna 2019

KF beslutade att ställa sig postitva till att bilda ett kommunförbund för Dalarna 2019 i samband med den planerade länsregionen.

Partistöd

Beslut togs om ändringar i partistöd till den olika partierna som sitter i kommunfullmäktige.  En mindre justering har gjorts för att anpassas efter den nya kommunallagen som träder i kraft 1 januari 2018. Partistödet betalas ut en gång i halvåret.

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige

KF beslutade att det ska vara oförändrat 35 ledamöter i fullmäktige.

Postivt till närsjukvårdsteam – motion

Göran Engström (C) lämnade tidigare in en motion om att medverka i bildandet av ett närsjukvårdsteam som KF ställde sig prositiva till.

Verksamhetschefer från omsorgen och MAS för Smedjebacken och Ludvika har träffat Landstinget för planering och samarbetsformer för ett mobilt närsjukvårdsteam. Landstinget har presenterat ett förslag till en projektidé för Västerbergslagen om att vara ett pilotprojekt med ett mobilt team. I projektet ska det anställas en sjuksköterska och en läkare som är knutna till teamet.

mbitionen är att starta upp projektet i börjam av året (2018). Omsorgens personal är i planeringsstadiet tillsammans med representanter från Ludvika kommun.

Detaljplan för Timmermannen

KF beslutade att anta detaljplanen för Timmermannen. Syftet med planen är att tillmötesgå framtidens behov av byggbar mark

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-21
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information