Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Detaljplan för del av Smedjebacken 3:1, Vattenpark

Samråd för detaljplan Smedjebacken 3:1 om att anlägga en Vattenpark vid bylandet finns nu att tycka till om. Senast 31 juli vill vi ha in synpunkterna.

Syftet med detaljplanen är att anlägga en vattenpark intill Bylandets reningsverk. Vattenparken ska fungera som ett extra reningssteg för renat avloppsvatten. Den kommer att på biologisk väg kunna fånga upp näringsämnen och metaller samt bidra till rening av miljögifter och medicinrester.

Vattenparken är tänkt att bli ett spännande och annorlunda rekreationsområde för allmänheten med bland annat gångstråk, bänkar och vattenkanaler. Parken ska även bidra till ökad kunskap kring vattenfrågan ur ett miljöperspektiv. Skolor, förskolor och övriga besökare kommer exempelvis få en vattenlektion direkt i parken via informationstavlor.

Smedjebackens kommun har för avskit att sälja området till Barken Vatten och Återvinning AB.

Du kan ta del av handlingar på:

  • Hemsidan Boende och miljö
  • Miljö- och byggkontoret, Malmgatan 14
  • WBAB Wessman Barken Vatten & Återvinning AB, Frejgatan 5
  • Medborgarkontoret, Kommunhuset, Smedjebacken
  • Smedjebackens bibliotek

Synpunkter ska vara inlämnat senast den 31 juli till:

Smedjebackens kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
777 81 Smedjebacken

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-09
Webbredaktör: David Wallman

Mer information

Miljö- och bygg
Tfn: 0240-66 00 00