Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Detaljplan för Näsberget

Förslag till detaljplan har upprättats för ett område väster om Näsberget i närheten av Vads samhälle. Planen medger ett 20-tal villatomter intill sjön Södra Barken. Synpunkter på förslaget kan lämnas senast 2 juni.

Planen upprättas i enlighet med Smedjebackens kommuns översiktsplan och handläggs därmed genom standardförfarande.

Du kan läs mer om förslaget tilldetlajplan samt ta del av handlingar, karta med mera här.

Vill du lämna synpunkter på planförslaget ska de komma in skriftligt senast den 2 juni 2020.

Antingen med e-post till: miljobygg@smedjebacken.se
eller med post till:
Miljö- och byggnadsnämnden
777 81 Smedjebacken

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-19
Webbredaktör: David Wallman

Mer information

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken
Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken