Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Det hälsofrämjande arbetet inom omsorgen fortsätter

Den 4/12 2019 tog omsorgsnämnden beslutet att permanenta omsorgens hälsofrämjande arbete och låta Solveig Bodare fortsätta arbeta med uppdraget som hälsofrämjare.

Hela 2019 har det pågått ett projekt som Solveig Bodare har haft huvudansvaret för och som har haft som syfte att ta fram riktlinjer för omsorgens fortsatta hälsofrämjande arbete riktat till äldre kommuninnevånare.

Ett digert arbete har lagts ner på att via samtal, möten, omvärldsbevakning osv skapa oss en bra bild av hur vi ska dra upp riktlinjerna för omsorgens fortsatta hälsofrämjande arbete. För den som är intresserad går det att ladda ner och läsa hela rapporten härPDF (pdf, 207.1 kB)
eller ringa till nummer 0240- 660348 och be att vi skickar hem rapporten till dig.


Samverkan är av stor vikt för att kunna bedriva hälsofrämjande och förebyggande insatser, omsorgen kan inte göra allt. För att förenkla för alla är det bra med en samordnare i kommunen (hälsofrämjaren) som kan göra ett samlat program med aktiviteter och för att medborgarna vet vem de ska kunna vända sig till med förslag eller för att få information. Av vikt är även det fortsatta arbetet med den befintliga Folkhälsogruppen ”Säker och Trygg kommun” där möjlighet finns att ta upp problem som medborgare framställer och som de olika förvaltningarna kan bemöta. Även samverkan med andra aktörer i samhället är viktigt att bygga upp och har varit en framgångsfaktor i många av de kommunerna vi studerat.


Nu när omsorgsnämnden beslutat att Solveig Bodare får arbeta långsiktigt med att utveckla det hälsofrämjande arbetet inom omsorgen påbörjas arbetet med att bygga upp verksamheten. Den kommer att utgå ifrån Träffpunkt Gränden som ligger under Postens gamla lokal (med ingång från gårdssidan). Under början av 2020 kommer Solveig att komma ut med mer information om verksamheten samt aktivitetskalender osv.

Vi har gott om idéer och tankar hur vi önskar att verksamheten ska utvecklas och Solveig kommer att både synas och höras framöver i olika sammanhang. Vi kommer också att behöva hjälp av många fler för att det här arbetssättet ska bli framgångsrikt, både frivilliga, föreningar, näringsliv, andra förvaltningar osv.

För kontakt;
Solveig Bodare
Hälsofrämjare
Smedjebackens kommun
Omsorgsförvaltningen
77781 Smedjebacken
0240-660386
solveig.bodare@smedjebacken.se
Besöksadress: Johan Ahlbäcks plats 7

Vår vision
I ett litet samhälle som Smedjebacken borde ingen behöva känna sig ensam och helt utanför en gemenskap.


Sidan senast uppdaterad: 2019-12-17
Webbredaktör: David Wallman