Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Dialog med näringslivet

Nationell media rapporterar dagligen om vilka negativa konsekvenser samhällsförändringarna i coronavirusets spår har för landets företagare/köpmän.

Genom en nystartad arbetsgrupp, dialog med näringslivet och riktad information förbereder sig Smedjebackens kommun för att möta behov på både kort och lång sikt.


Hur står det till med näringlivet i kommunen?


Lennart Silfverin och Roger Sjöberg från näringslivsavdelningen har fört en dialog med de lokala företagen/köpmännen som ett första steg i att kartlägga hur näringslivet mår. De företag som arbetar med konferens- och/eller boendeverksamhet upplever en nedgång med avbokningar. I övrigt ser det just nu ganska bra ut. Inga varsel, permenteringar eller oroväckande höga sjukskrivningstal har rapporterats vilket är väldigt glädjande!

Näringslivsenheten finns där för att stötta och hjälpa dig som företagare/köpman! Tveka inte på att höra av dig vid frågor. Då läget snabbt kan förändras är det viktigt med en bra dialog.

Lokal arbetsgrupp


En lokal arbetsgrupp ledd av kommunens koncernekonomichef Jonas Källman bestående av representanter från flera av kommunens verksamheter och kommunens bolag har tillsatts. Gruppen arbetar med att hantera frågor för enskilda företag/köpmän men även för näringslivet som helhet. En viktig del i arbetet är att skapa samsyn kring nuläget och hur olika frågor ska hanteras.

Någon riktad generell paketlösning för näringslivet i kommunen är i dagsläget inte aktuellt. Uppgörelser och rutiner vilka finns idag gäller fortsatt.

Här hittar du aktuell information och kontaktuppgifter särskilt för företag/köpmän.


Sidan senast uppdaterad: 2020-03-30
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Lennart Silfverin
Näringslivschef
Tfn: 0240-66 01 30

Roger Sjöberg
Näringslivsutvecklare
Tfn: 0240-66 01 80