Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Dialogmöte kring Herosfältets framtida utveckling

Under tisdagskvällen (27/11) hölls ett öppet dialogmöte gällande utvecklingen av Heros sportfält i Folket Hus i Smedjebacken

Det var det första av flera dialogmöten som kommer ligga till grund för utvecklingsplanen för området framöver.

På plats från kommunen fanns kommunalråd Fredrik Rönning, näringslivschef Lennart Silfverin, teknisk chef Sören Nord, fritidschef Siw Östlund och flertalet andra berörda parter inom olika delar av verksamheterna.

Närmare 30 engagerade dök upp för att bidra med rutiner, erfarenheter och utvecklingstankar kring områdets framtid.

Nedan följer vad som diskuterades och vilka synpunkter som kom in:

Saker som ansågs vara bra med Heros sportfält:

 • Stora öppna ytor med möjlighet till olika aktiviteter
 • Närhet till sjö och bad
 • Närhet till affärer och service
 • Många olika aktiviteter och kulturanläggningar inom samma område (hembygdsgården och kyrkan)
 • Det finns en helhet och en mångfald av idrotter
 • Läget är vackert
 • Badet och utegymmet
 • Stora utvecklingsmöjligheter
 • Det finns en stor potential
 • Det mesta finns inom gångavstånd
 • Bra gångstråk
 • Utsedd till Dalarnas vackraste idrottsanläggning på 1930-talet – är väl det fortfarande?
 • Bredden på aktiviteter centrerat på ett ställe
 • Naturskönt område
 • Stort utbud av antal arenor
 • Möjlighet till träning/spontanidrott + tider
 • Bra entré från Uddparken efter stranden från hamnen

Saker som du vill förändra och övriga utvecklingsidéer:

 • Mer parkering och orienteringstavlor i enhetligutformning som gör det enklare för besökaren
 • Utomhusscenen färdigställs vid Sädesmagasinet
 • Gångväg över Herosfältet ner mot Herosvallen parkering
 • Upplogning av skridskobanor på Barkens is vintertid
 • En friidrottsanläggning med allvädersbanor
 • Ställplatser för husbilar vid Barkenarena
 • Samordna flera aktiviteter, bättre kommunikation mellan föreningar
 • Logi för träningsläger och arrangemang
 • Bokningssystem
 • Wakeboardpark
 • Separera fotboll och Friidrott
 • Välkomnande skyltar och bra information
 • Funktionell inhägnad
 • Bättre och fler parkeringsmöjligheter
 • Bandyhall
 • Bollplank/plank bakom mål vid bandyplan
 • Marknadsföring
 • Rusta upp befintliga anläggningar och utemiljöer
 • Ta bort träd mellan tennisplan och parkering
 • Padelhall ihop byggd med Smedjehallen
 • Mer och bättre belysning
 • Koppla ihop hembygdsgården med Herosfältet
 • Mer gångvägar skilda från bilvägar
 • Parkouranläggning
 • Ta tillvara, utnyttja den gamla asfalterade tennisbanan mellan Mogabostäder och Mogaplanen
 • Tydligare personal – enhetlig klädsel så man lätt kan identifiera
 • Göra om grinden bakom Smedjehallen så att gående/cyklande kan passera
 • Simhall
 • Mer racketsport
 • Ökat samarbete mellan klubbarna/föreningarna
 • En driftig person som brinner för hela Herosfältet
 • Att kommunens insatser lyfts fram visa vad som verkligen görs
 • En samordnare som sitter med schema och dylikt för hela området
 • Logianläggning med badhus och föreningskansli mellan Smedjehallen och ishockeyhallen

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-03
Webbredaktör: David Wallman

Mer information

Siw Östlund
Fritidschef
Tfn: 0240-66 04 00 siw.ostlund@smedjebacken.se

Lennart Silfverin
Näringslivschef
Tfn: 0240-66 01 30 lennart.silfverin@smedjebacken.se
Roger Sjöberg Näringslivssekreterare
Tfn: 0240-66 01 80 roger.sjoberg@smedjebacken.se

Besöksadress Kyrkogatan 2, Smedjebacken