Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Familjecentral på gång i Smedjebacken

Under onsdagen (18/12) skrevs den avsiktsförklaring under som förkunnar att Smedjebackens kommun och Region Dalarna siktar på att tillsammans skapa en Familjecentral i Smedjebacken under kommande år.

En kvartett med pennorna i högsta hugg möttes upp i ankomsthallen på Vårdcentralen i Smedjebacken dagarna innan jul. På plats fanns från kommunen fanns Fredrik Rönning, kommunalråd samt familje- och utbildningsnämndens ordförande Bengt Norrlén. Region Dalarna representerades av Ulf Berg, regionstyrelsens ordförande och ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden Sofia Jarl.

En avsiktsförklaring är ett steg mot att konkret börja arbeta med att realisera planerna på en Familjecentral. Förhoppningen från alla parter är att man ska kunna inhysa Familjecentralen just på Vårdcentralen;
-Vi har pratat om detta en längre tid och det känns jättebra att vi nu tar det här steget. Blir det som vi hoppas att det kan ligga här vid Vårdcentralen så vore det ypperligt, sa Fredrik Rönning.

Syftet med en Familjecentral är att samla verksamheter som riktar sig mot barnfamiljer för att i ett så tidigt stadie som möjligt kunna komma in och stötta där stöd behövs;
-Ju tidigare en stödinsats kan komma in, ju bättre är det för familjerna. En Familjecentral likt den vi ska skapa här är en perfekt samarbetsinsats mellan Region och kommun i det syftet, sa Ulf Berg.

Familjecentralen ska vara en fullt ut samlokaliserad verksamhet vars basuppdrag inkluderar följande verksamheter:

  • Mödrahälsovård (regionens ansvar)
  • Barnhälsovård (regionens ansvar)
  • Öppen förskola (kommunens ansvar)
  • Socialtjänsten förebyggande verksamheter, familjebehandlare, familjerådgivning (kommunens ansvar)

Ambitionen är att även kunna inhysa ungdomsmottagning och samtalsmottagning för barn och unga i Familjecentralen.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-16
Webbredaktör: David Wallman