Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Förbättrade resultat i årlig omsorgsenkät

Varje år får alla personer som får hjälp av hemtjänsten eller som bor på särskilt boende i kommunen möjlighet att besvara en nationell enkät om vad de tycker om den omsorg de får. I årets undersökning har vi förbättrat resultaten på flera områden.

Det som verkligen sticker ut i positiv bemärkelse är frågan ”Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt” där 99% av de svarande med hemtjänstinsatser svarar ja, alltid eller oftast. På våra särskilda boenden besvarades samma fråga med ja av 97%.

Stort tack för alla svar!


Detta är ett mycket glädjande resultat som omsorgsförvaltningen och omsorgsnämnden vill uppmärksamma och därför kommer all personal bjudas på tårta nu under hösten!
Läs resultatet från undersökningen på www.kolada.selänk till annan webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-29
Webbredaktör: David Wallman