Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Förslag till ny organisation för Herosfältet

I syfte att få en bättre helhet och samordning kring verksamheten på Herosfältet har ett förslag om ny organisation upprättats. Beslut i frågan fattas på nästa kommunstyrelsesammanträde.

Herosfältet med anläggning och Prästabadet

Under året har en utredning av AME genomförts för att få till en ekonomi i balans och en verksamhet som möter dagens krav. I utredningen som presenterades för SBU(Samhällsbyggnadsutskottet) finns ett förslag framtaget att få till en anpassad verksamhet på Herosfältet. Fältet har idag ett stort antal föreningar som är aktiva inom fotboll, ishockey, handboll, bandy, tennis mm. Det finns även möjlighet att använda utegymmet och ta ett dopp vid Prästabadet.

I förslaget ingår tillsättningen av en anläggningschef som får arbetsledaransvar över ca 10 personer. Idag finns 3 tjänster (varav 2 tjänster tillhör Bärkehus AB) på plats och kan utökas med 5–6 personer till beroende på säsong och behov. Övriga arbetsuppgifter för den nya verksamheten är bland annat att ansvara för reception, ta emot besökare, idrottsvaktmästeri, kontakter med föreningar, bokningar av lokaler, nyckelhantering, yttre skötsel samt Fritidsbankens verksamhet.

Organisatoriskt ska verksamheten finnas under Fritidsenheten. Anpassning av lokaler för lunch och förråd behöver ske samt att en arbetsledare ska anställas och ska vara klart under våren 2020 om beslut tas i kommunstyrelsen i början av oktober.

- Det är ett fantastiskt idrottsfält. Det blir ett bra sätt att fortsätta utveckla samarbetet mellan kommun och föreningarna. Fortfarande kommer föreningarna att ha kvar sina åtagande men vi kan stärka upp med en resurs för samordning mm som kan hjälpa till med andra saker, säger näringslivschefen Lennart Silfverin och Siw Östlund, fritidschef.

Det här är ett led i arbetsmarknadsåtgärder för att få personer, som behöver komma ut i arbetslivet, att komma närmare mer anpassade arbeten som kan bidra till ett arbete framöver.

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-27
Webbredaktör: Evamari Anestedt