Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Fossilfria fordon

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att alla nya fordon som upphandlas i kommunkoncernen enbart ska gå på fossilfria bränslealternativ. Det vill säga köras på HVO, etanol eller förnyelsebar el som kommer från sol och vindkraft. I beslutet togs biogas bort eftersom det inte finns ett tankningsställe i närheten av kommunen.

laddning av elbil vid Gunnarsvägen

I ett av de övergripande målen Smedjebackens kommun har ska kommunen vara en ekokommun i framkant och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Det går också hand i hand med det beslut som togs av Kommunfullmäktige i september 2018 att kommunkoncernens transporter och tjänsteresor ska vara klimatneutrala senast 2025.

Idag finns 116 fordon i kommunen regi, förutom personbilar är det båtar, mindre lastbilar, räddningstjänstens fordon med mera. Delar av fordonsflottan, 43 st, hyr kommunen och byts ut med jämna mellanrum resterande äger vi själva. Inom kort kommer en upphandling att ske som rör leasingbilarna.

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-27
Webbredaktör: David Wallman