Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

GDPR - Den nya Dataskyddsförordningen

Från och med den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen (PuL) av Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulations).
GDPR har till uppgift att skydda enskilda personers fri- och rättigheter gällande behandling av personuppgifter.

Det är viktigt för Smedjebackens kommun att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter inom kommunen. Det avser såväl behandling av personuppgifter gällande invånare och företagare med relation till kommunen, som medarbetare och andra personer vars personuppgifter kan komma att behandlas.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att närsomhelst begära ut information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. För att säkerställa att uppgifterna lämnas ut till rätt person behöver du verifiera din identitet. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller behandlas på ett oriktigt sätt har du rätt att kontakta oss och göra invändningar.

Vilka uppgifter som behandlas om dig:

  • och vem som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter
  • ändamål med behandlingen
  • varifrån dessa uppgifter har hämtats
  • till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna kan lämnats ut
  • hur länge dina uppgifter sparas

Denna information kan du begära ut kostnadsfritt en gång per år. För att ta del av uppgifterna krävs att du kommer in med en skriftlig förfrågan till Smedjebackens kommun kommun@Smedjebacken.se

Mer information om Smedjebackens kommuns arbete kring GDPR hittar du här.

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-28
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Christer Granqvist dataskyddsombud@smedjebacken.se

Dataskyddsombud
Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken