Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Gestaltningsuppdrag på Förskolan Strandängen

Smedjebackens kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag utomhus på förskolegård i anslutning till Förskolan Strandängen i Smedjebacken

Takstolsresning till förskolan Strandänget

.Med intresseanmälan bifogas bilder på 2–3 tidigare genomförda gestaltningsuppdrag eller jämförbara projekt samt CV.

2 skissuppdrag á 30 000 SEK exkl. moms. Budgetram för genomförande av den konstnärliga gestaltningen: 400 000 SEK exkl. moms.

Förskolan Strandängen är en nybyggd förskola med 8 avdelningar med barn i åldrarna 1–5 år. Förskolan ligger naturnära med utsikt över sjön Barken. Här formas en gård som ger barnen många möjligheter till lek. Förskolan ligger i nära anslutning till demensboendet Solgården och har också närhet till Herosområdet med ytterligare möjligheter till lek och rörelse i olika former. På förskolan finns en mångfald av nationaliteter och språk.

Allas lika värde är grunden som vi står på! Vi välkomnar tankar som tar oss ”utanför boxen” och ser positivt på möjligheten för barnen att interagera med den konstnärliga gestaltningen. Vatten och Natur är två värdefulla ord för oss; dessutom gillar vi starka färger!

Tidplan
2019-12-23 Utlysning av intresseanmälan
2020-01-19 Sista dag för intresseanmälan
2020-02-14 Utses konstnär för skissuppdrag
2020-05-11 Inlämning av skissförslag
2020-06-04 Formellt beslut tas av kulturnämnden
2020-12-01 Konstverket färdigt på plats

Behörighet (kvalificeringskrav)
Vara yrkesverksam konstnär. Ha genomgått konstnärlig högskoleutbildning eller ha motsvarande erfarenhet. Vara godkänd för F-skatt samt ha betalat föreskrivna skatter och sociala avgifter.

Bedömningsprocessen
1. Urval vid tillsättandet av Skissuppdrag: Av de inkomna intresseanmälningarna utses 2 konstnärer som tilldelas skissuppdrag. Tjänsteperson på Kultur och Biblioteksavdelningen gör en första bedömning av inkomna intresseanmälningar utifrån uppsatta kriterier. Representanter från byggprocessen, utsedd konstnär, samt representanter från familj- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnads-förvaltningen väljer ut konstnärer som tilldelas skissuppdraget.

2. Urval vid tillsättandet av gestaltningsuppdraget: Tjänsteperson gör en första bedömning av skisserna för att se om de är förenliga med uppdraget. Utifrån de skissförslag som har inkommit väljs ett av förslagen ut för gestaltningsuppdraget. Representanter från byggprocessen, utsedd konstnär, samt representanter från familj- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnads-förvaltningen väljer ut en konstnär som tilldelas gestaltningsuppdraget. Det formella beslutet fattas av Kulturnämnden.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-21
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Anne Seppänen
kulturchef
Tfn: 0240–66 02 83, anne.seppanen@smedjebacken.se

Hans Törnblom
Byggprojektledare
Tfn: 0240–66 05 01
hans.tornblom@smedjebacken.se