Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Gestaltningsuppdrag på LSS-boende i Smedjebackens kommun

Det kommunala bostadsbolaget Bärkehus AB i Smedjebackens kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i anslutning till det LSS-boende som är i färd att byggas i Smedjebacken.

Med intresseanmälan bifogas bilder på 2–3 tidigare genomförda gestaltningsuppdrag eller jämförbara projekt samt CV.
2 skissuppdrag á 25 000 SEK exkl. moms. Budgetram för genomförande av den konstnärliga gestaltningen är 200 000 SEK exkl. moms.

LSS-boendet, en mellanboendeform av servicebostad där hyresgästerna har tillgång till stöd från personal, kommer att bestå av 11 lägenheter i två hus med en gemensam innergård med pergola och grillplats.
Se Situationsplan A-40.0-01 och bild över de tänkta husen.PDF (pdf, 61.7 kB)

Tankarna kring den konstnärliga gestaltningen är knutna till de två entréerna till själva området. Önskvärt är att gestaltningen ska synliggöra platsen; vara identitetsskapande, men också bidra till en känsla av trygghet. Målet för boendet är att skapa en trygg plats med gemenskap!

Tidplan

 • 2020-08-14 Utlysning av intresseanmälan
 • 2020-09-06 Sista dag för intresseanmälan
 • 2020-09-10 Utses konstnär för skissuppdrag
 • 2020-12-11 Inlämning av skissförslag
 • Januari 2021 Formellt beslut tas av kulturnämnden i Smedjebackens kommun
 • Juli 2021 Slutbesiktning.
 • September 2021 Inflyttning och invigning.


Behörighet (kvalificeringskrav)

Vara yrkesverksam konstnär. Ha genomgått konstnärlig högskoleutbildning eller ha motsvarande erfarenhet. Vara godkänd för F-skatt samt ha betalat föreskrivna skatter och sociala avgifter.

Bedömningsprocessen

 • 1. Urval vid tillsättandet av Skissuppdrag: Av de inkomna intresseanmälningarna utses 2 konstnärer som tilldelas skissuppdrag. Tjänsteperson på Kultur- och Biblioteksavdelningen gör en första bedömning av inkomna intresseanmälningar utifrån uppsatta kriterier. Representanter från byggprocessen, konstnärsrepresentant samt representanter från omsorgsförvaltningen väljer ut vilka konstnärer som tilldelas skissuppdraget.
 • 2. Urval vid tillsättandet av gestaltningsuppdraget: Tjänsteperson gör en första bedömning av skisserna för att se om de är förenliga med uppdraget. Utifrån de skissförslag som har inkommit väljs ett av förslagen ut för gestaltningsuppdraget. Representanter från byggprocessen, konstnärsrepresentant samt representanter från omsorgsförvaltningen väljer vilken av konstnärerna som tilldelas gestaltningsuppdraget.

  Det formella beslutet fattas av Kulturnämnden.
  Intresseanmälan skickas till anne.seppanen@smedjebacken.se


  Kontaktpersoner

  Erik Hägerman
  fastighetschef på Bärkehus AB,
  0240-668 807
  erik.hagerman@barkehus.smedjebacken.se

  Anne Seppänen
  kulturchef
  0240–660 283
  anne.seppanen@smedjebacken.se

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-27
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Erik Hägerman
Fastighetschef på Bärkehus AB
0240-668 807
erik.hagerman@barkehus.smedjebacken.se

Anne Seppänen
kulturchef
0240–660 283
anne.seppanen@smedjebacken.se