Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Gunilla och Roger får nya uppdrag

Gunilla Skoog blir från och med 2 mars ny avdelningschef för miljö och bygg. I början av april, närmare bestämt 1 april tillträder Roger Sjöberg som tillförordnad näringslivschef.

Gunilla Skoog och Roger Sjöberg får nya uppdrag som Miljö- och byggchef resp tf näringslivschef.

Gunilla ny avdelningschef för miljö- och bygg

I oktober 2019 tillträde Gunilla Skoog som miljöchef och nu sker en organisationsförändring och hon blir nya chef för miljö- och byggavdelningen från och med 2 mars. Tidigare har Susanne Hedman Jensen varit både avdelningschef för bygg samt förvaltningschef för samhällsbyggnad. Med den nya organisationen kan fokus läggas på miljö- och byggfrågor och en förvaltningschef för samhällsbyggnad kan rekryteras med fokus på dessa frågor.

Roger tf näringslivschef och Lennart går i pension

Roger Sjöberg blir tf Näringslivschef från och med 1 april efter att Lennart Silfverin går i pension 27 mars.

Avtackning för Lennart

Lennart har arbetat i kommunen sedan 1993 med undantag för några år på annat håll innan han återkom tillbaka som näringslivschef. Totalt har det blivit 20 år i kommunens tjänst. Sista arbetsdagen för Lennart blir den 27 mars och i samband med den sker en avtackning på Villa Gladtjärn, kl. 09.30-11.00 för den som vill tacka av Lennart.

Utredning näringsliv

I och med att det blir förändringar inom närinsglivsavdelningen får en extern utredare i uppdrag att göra en översyn av det lokala näringslivets behov i kommunen. Med fokus på: Vad är viktigast för företagarna för att kunna driva, utveckla och växa i kommunen.

Utredningen ska ske genom bland annat intervjuer och enkäter med näringslivsrådet, företagarföreningar med flera. Underlaget ska sedan ligga till grund för den rapport som presenteras innan sommaren 2020, hur näringslivsarbetet ska bedrivas framöver, vilka prioriteringar som finns och hur ska näringlivsavdelningen se ut framöver med mera.  

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-02
Webbredaktör: David Wallman