Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Hemtjänsten har kartlagt brandskyddet hos våra äldre

För att få en överblick över brandskyddssituationen hos våra äldre i kommunen har hemtjänsten på säkerhetschef Lasse Anderssons uppdrag kartlagt vilken beredskap som finns och vilka eventuella stödinsatser som kan behövas.

Britt-Marie, Lasse och Maria

Britt-Marie, Lasse och Maria

Allt mer forskning kommer fram till slutsatsen att de flesta av dem som dör i bränder är äldre, ofta över 80 år. I kombination med att äldre i större utsträckning idag ges möjlighet att bo kvar hemma istället för att flytta till ett särskilt boende fanns behov en brandskyddskartläggning.

Säkerhetschef Lasse Andersson ställde frågan till hemtjänstens personal om att hjälpa till med kartläggningen, varpå de tackade ja och har jobbat med kartläggningen under året.

 ‑ Hemtjänsten har gjort ett gediget jobb under våren och sommaren med att samla in data kring hur det ser ut hos brukarna. En stor eloge till dem! säger Lasse Andersson.

Man koncentrerade sig på de som hade dagliga besök av hemtjänsten, ca. 120 personer. Kartläggningen var frivillig och anonym. Inga personuppgifter hanterades.

Via checklistor kontrollerar bland annat:

  • Om det finns brandvarnare och om den fungerar
  • Ordning och reda runt spis
  • Är personen rökare
  • Finns tecken på tillbud (tex. brännmärken i golv)

Det är inte hos äldre det brinner oftast, men det är de som drabbas hårdast när olyckan är framme. Orsakerna är flera, men i många fall finns det enkla lösningar för att ge äldre en chans att överleva även om de drabbas av brand.

 ­‑ Man kan förekomma många brandolyckor med s.k. individanpassat brandskydd som består av oftast enkla och effektiva lösningar. Målet är att det ska finnas med i planerna redan vid biståndsbedömningen, fortsätter Lasse.

Detta är ett första steg för att utröna om behovet för ett individanpassat brandskydd finns i Smedjebackens kommun. Checklistorna har nu samlats in och ska användas som underlag för att tillsammans med kommunens räddningstjänst göra en bedömning av vilka åtgärder som behövs.

Lasse avslutar med att återigen lyfta på hatten för Hemtjänstens gedigna insatser;
 ‑ Det är en viktig del i arbetet för en säker och trygg kommun, säger säkerhetschefen med eftertryck.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-01
Webbredaktör: David Wallman

Mer information

Lars Andersson
Säkerhetschef
Tfn: 0240-66 01 11