Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Höga flöden i sjön Barken

Information 180430: Vattennivån i sjön Barken visade 100.94 meter över havet. Vattennivån har fortsatt att minska i sjön och vi kommer därmed inte fortsätta de dagliga mätningarna.

Kolbäcksån vid Ovako

Vid frågor om höga flöden hänvisar vi till telefon: 0240-66 03 94. Blir eller är läget akut ring 112.

Information 180429:

Vattennivån har minskat ytterligare vid dagens mätning. Nivån är 101.05 meter över havet.

information 180428:

Vid dagens mätning  av vattennivån i Barken har nivån minskat i förhållande till gårdagens mätning. Nivån ligger nu på 101.08 meter över havet.(101.09 meter över havet, 27/4).

 

Information 180426:

Prognosen för de närmaste dagarna gällande höga flöden i sjön Barken. Det ser ut att bli ostadigt väder med små skurar på eftermiddagarna med en beräknad nederbörden på  0-5 mm och en temperatur på ca 10 grader dagtid. På nätterna kan temperaturen gå ner mot 0 grader.

Under måndagen ser det ut att komma ett nederbördsområde från söder som kan ge omkring 10 mm ev lite mer.

Vattenflödet i Kolbäcksån stiger men påverkas mest av regleringen som sker uppströms. Det rör sig fortfarande om en klass 1-varning. Sjön Barken stiger nu med ca 5 cm/dygn, men det minskar succesivt.
Men allt beror på den nederbörd som beräknas komma på måndag.

Flödet in i Barken är fortsatt ca 60 kubikmeter/sekund och utflödet i Semla ligger på ca 85 kubikmeter/sekund.

Vi mäter dagligen läget i Barken och lägger ut aktuella siffror här som du kan följa:

Vattennivå i sjön Barken

30 april

100.94 meter över havet

29 april

101.05 meter över havet

28 april

101.08 meter över havet

27 april

101,09 meter över havet

26 april

101,08 meter över havet

25 april

101,05 meter över havet

24 april

100,99 meter över havet

 

Information 180425:

Prognosen som vi kan se är i dagsläget gynnsammare än som sagts tidigare i sjön Barken men allt beror på om det blir nederbörd eller inte i början av nästa vecka. Vi kommer att uppdatera dagligen vattenmängden i sjön.

Kulmen är inte nådd i sjön Barken än utan beräknas ske i mitten av nästa vecka.

I dagsläget (25 april) har Barken ett inflöde på ca 62 kubikmeter/sekund och tappas på 85 kubikmeter/sekund.

Vattennivån i Barken är än inte oroväckande hög men beräknas kunna stiga ca 20 cm till. Vilket är rejält under nivåerna som var sommaren 2009, då vattennivåerna var högre.

Mindre vattendrag och diken

Kulmen är nådd i mindre vattendrag och där har läget stabiliserats.

Vad kan du som fastighetsägare göra

Följ vårflodsutvecklingen och ha beredskap för att skydda din egendom.

  • Kontrollera din försäkring.
  • Kontakta ett företag där du kan köpa sand och få den hemkörd.
  • Sandsäckar, behöver du sandsäckar ta kontakt med räddningstjänsten på tfn: 0240-66 03 94. Kom ihåg att köpa ex buntband för att försluta säckarna.
  • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.
  • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.
  • Om smältvatten inte får plats i VA-ledningarna kan det tränga in byggnader även om du inte bor vid vattendrag.
  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp. Flytta undan känsliga föremål.
  • Se över båtar och bryggor så att de är ordentligt förankrade.
  • Gå helst inte för nära mjuka sjö- och åkanter som kan ge vika. Det är lätt hänt att hamna i det kalla vattnet!
  • Är läget akut ring 112

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-07
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Räddningstjänsten
Tfn: 0240-66 03 94

Är läget akut ring: 112