Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Högsta meritvärdet hittills

Nya preliminära siffror visar att meritvärdet i årskurs 9 (2018) är det högsta hittills. Totalt ser vi att det har gått upp till ca 221,8 (199,9, 2017).

Bergaskolans meritvärde är ca 213 (192,3, 2017) och Kyrkskolan ca 248 (225,5, 2017). Det totala meridvärdet är ca 221,8 mot 199,9 år 2017.

- Målet är att alla ska komma in på sitt första hands val på gymnasiet, säger Maria Ronsten, förvaltningschef inom familje- och utbildningsförvaltningen. Hon fortsätter och säger att det här är en långsiktig resa, vi ska bygga förutsättningarna tidigt för att nå målen för eleverna.

Under våren har Magnus Klingberg, Högskolan Dalarna arbetat tillsammans med rektor och förste lärarna i systematiskt kvalitetsarbete på Bergaskolan. Hans strategi är att arbeta tillsammans med strukturfrågor, rutiner och arbetsgång, stärka samarbetet i deras professionella lärandegemenskap. Det handlar om att kunna värdera förhållandet mellan resultat och insatserna som göras. Det här arbetet fortsätter under hösten och Magnus kommer att träffa Bergaskolans lärare sju gånger under hösten.

- Det har varit bra diskussioner, ett stort engagemang och roliga förutsättningar att arbeta utifrån kan Magnus konstatera.

Arbetet med att höja måluppfyllelse och resultat i bästa skola fortsätter på samtliga skolor i kommunen. Under 2019 kommer vi att satsa på kompetensutveckling för alla skolans pedagoger för att kunna arbeta för att öka elevers motivation och valkompetens. För att kunna göra medvetna val och påverka sitt liv.

Elevhälsan kommer att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med skolan ”Ung livsstil”. Detta innebär att ge eleverna kunskap om hur livsstilen påverkar vår hälsa, inlärningsförmåga och prestationsförmåga.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-25
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Familje- och utbildningsförvaltningen
Maria Ronsten
Tfn: 0240-66 02 10