Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Hur gör jag för att kontrollera mitt dricksvatten?

Miljö- och byggkontoret har tidigare lämnat ut flaskor för vattenprovtagning, men upphörde med detta under 2017.

Vill du ta prov på vattnet i din egen dricksvattenbrunn ska du kontakta ett ackrediterad laboratorium. Swedac ackrediterar laboratorium och har en lista över ackrediterade laboratorium (telefonnummer 0771-99 09 00, hemsida www.swedac.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Du kan välja att göra mikrobiologisk analys och/eller kemisk analys. Den mikrobiologiska analysen ger svar på om bakteriehalten i vattnet är normal. Den kemiska analysen ger upplysningar om vattnets kemiska beskaffenhet t.ex. halten järn, mangan, nitrat, nitrit, fluorid och andra parametrar som har betydelse för vattnets kvalitet både hälsomässigt, tekniskt och estetiskt. För att få en fullständig uppfattning om vattnets kvalitet bör både mikrobiologisk och kemisk analys genomföras. Du kan även kontrollera radonhalten i ditt dricksvatten.

Du kan läsa mer om dricksvatten och egen brunn på Livsmedelsverkets hemsida, www.livsmedelsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (sök på egen brunn).

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-09
Webbredaktör: David Wallman