Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Information från Omsorgen

Omsorgsförvaltningen informerar om läget inom verksamheten i allmänhet, och läget kring pandemin i synnerhet.

Ur pandemisynpunkt har sommaren varit lugn inom omsorgen. Det har funnits personer, både bland personal och omsorgstagare med symptom som har isolerats, men som efter provtagning i de allra flesta fall visat sig vara ha mer harmlösa sjukdomar.

Numera provtas betydligt fler personer inom omsorgen än tidigare, till exempel alla äldre personer som kommer hem efter en lasarettsvistelse. Personalen har även blivit van vid att hantera misstänkt smitta. Alla vet hur hygienen ska skötas och vilka rutiner och riktlinjer som gäller. Att använda lämplig skyddsutrustning har även blivit en vardagssak och att vi fortsatt har lyckats hålla borta smittan i våra verksamheter har att göra med att vi har ansvarstagande och duktig personal, samt att alla i samhället förstår att man måste hålla avstånd och visa hänsyn för att minimera smittspridning.

Smittan finns kvar runt omkring oss och det är oerhört viktigt att vi inte inom omsorgen, men även samhället i stort, släpper på våra försiktighetsåtgärder samt hygienrutinerna som är A och O för att förhindra att våra äldre och mer sköra kommuninnevånare ska riskera att bli smittade.
Vi tackar alla för visad hänsyn och för att vi har en så fantastisk personal inom omsorgen!

Förövrigt har sommaren varit hektisk inom omsorgen.
Men så är det alltid då all personal ska få ut sin semester och vi tar in fler vikarier än vanligt. I år har vi dock kunnat bemanna upp med mer månadsanställd personal som har varit stationerad på de olika verksamheterna.Detta tack vare de extra medel som omsorgen fick från KS och det här har inneburit bättre personalkontinuitet samt möjlighet att bemanna upp med mer personal för att kunna hålla Covid-19 stången.

Det går åt mer personal så fort vi isolerar omsorgstagare med misstänkta sjukdomssymptom och tills vi har fått provsvaren som visar om man har smitta eller inte. Vi har även haft högre sjukskrivningstal inom omsorgen denna sommar vilket är förståeligt då alla med minsta symptom ska stanna hemma tills Covidprov har tagits och man vet om man är smittad eller ej.

Nu hoppas vi bara (till skillnad från många andra) på att vi slipper en lång värmebölja i slutet av sommaren för det sliter hårt på både de äldre och personalen som jobbar.

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-25
Webbredaktör: David Wallman