Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunen och polisen signerade ett medborgarlöfte

Den 28 mars signerades kommunens andra medborgarlöfte av Fredrik Rönning, kommunalråd och Mats Lagerblad, lokalpolisområdeschef. Närvarande var också kommunpolis Lars-E Karlsson och Lars Andersson, säkerhetschef i kommunen.

Medborgarlöften är en del av kommunens och polisens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.
Medborgarlöftet gäller för tiden 1 april 2018 till 31 mars 2019 och uppdateras sen efter behov.
Sedan tidigare finns ett samverkansavtal mellan kommunen och polisen och det kommer att gälla fortfarande.

- Det här är ett arbete som ligger i linje med vårt arbete som säker och trygg kommun, säger Lars Andersson, säkerhetschef.
- När det handlar om grannsamverkan i löftet så har Lars-E Karlsson, kommunpolis varit med och startat upp 7-8 runt om i kommunen sedan förra löftet undertecknades. Han tror också att fler kan vara på gång.

Vidare kan Lars-E Karlsson konstatera, att samarbetet med medborgarlöftet mellan polis, kommun och i de medborgardialoger som förts, har fungerat mycket bra. Det har funnits en samverkansanda från alla parter. Utvärdering av medborgarlöftet Utvärdering och uppföljning av löftena kommer att ske vid brottsförebygganderådets (BRÅ) sammanträden.

Medborgarlöftets innehåll är att:

  • För att skapa trygghet ska polisen ha ökad synlighet i centrala Smedjebacken och bl a störa de som bryter mot den lokala ordningsstadgan
  • Polisen ska starta upp flera Grannsamverkansområden efter önskemål.
  • Bemanningen på poliskontoret i förvaltningshuset ska fortgå med 1 ggr i veckan förutom under semesterperioder.
  • Under medborgarlöftets löptid ska polisen ha kontakt med fritidsgårdarna i kommunen.
  • För att förebygga brott ska polisen tillsammans med kommunen genomföra trygghets vandringar för att upptäcka risker och åtgärda dem.
  • I utomhusmiljön i centrala Smedjebacken ska kommunen verka för att åtgärder vidtas för att undvika störande missbruksproblem

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-04
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Kommunalråd
Fredrik Rönning
Tfn: 0240-66 01 14
Mobil:
fredrik.ronning@smedjebacken.se

Besöksadress:
Kommunhuset
Vasagatan 17, Smedjebacken

Postadress:
Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken