Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunens invånare har tyckt till om kommunen

Bättre betyg än vid förra medborgarundersökningen visar SCB:s enkät som 39 % av kommunens medborgare valt att svara på. Överlag kan vi se att våra medborgare är nöjda med att bo och leva här, får vara med och påverka och är nöjda med kommunens verksamheter.

För andra gången är kommunen med i medborgarundsökningen som genomförs av SCB - Statistiska centralbyrån. 111 kommuner deltog av landets totalt 290. Enkäten har skickats ut till ca 800 personer och av dessa har 312 (39 %) valt att vara med och svara. Det är något lägre än genomsnittet på 41%.

På nästan alla punkter har betyget blivit bättre än vid senaste undersökningen för kommunen när vi jämför med förra mätningen.

Det rör sig om en attitydundersökning och bygger på hur invånarna upplever kommunen. Under perioden augusti-november har 800 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18–84 år haft möjlighet att tycka till. Enkäten har funnits via webb och i pappersform på ett flertal olika språk.

Undersökningen bygger på tre områden:

  • Nöjd-region-index (NRI) med frågor om kommunen som plats att bo och leva på.
  • Nöjd-medborgar-index (NMI) med frågor om kommunens olika verksamheter.
  • Nöjd-inflytande-index (NII) frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Varje område innehåller ett antal frågeställningar med möjlighet att gradera på en skala från 1-10.

- Det är viktigt för oss att veta vad kommuninvånarna tycker om den verksamhet som kommunen bedriver. På så sett kan vi få en bekräftelse på vad vi gjort bra och vad vi behöver fokusera på för att bli ännu bättre, säger Fredrik Rönning, kommunalråd.

- Undersökningen är ett bra komplement till de dialoger som vi har med föreningar, företag och allmänheten i olika sammanhang, fortsätter Fredrik.

Bo och leva i kommunen

Som helhet inom området Nöjd-region-index ligger vi något lägre än genomsnittet i landet men jämför vi mot tidigare undersökning (2016) för vår kommun är det ett bättre resultat. Det är överlag positiva svar och hela 39 % kan starkt rekommendera andra att flytta hit!

Bra boendeformer med trivsam bebyggelse, möjligt att få ett arbete inom rimligt avstånd och möjlighet till studier ser man som positivt. Fritidsutbudet ses som bra men det upplevs att tillgången till kulturutbud och idrottsevenemang är lägre är genomsnittet i landet.

Känslan av trygghet har ökat och att känna sig trygg på kvällar och helger när man vistas ute stämmer bra överens med genomsnittet i landet.

Kommunens verksamheter

Invånarna har här fått tycka till om kommunens verksamheter och överlag är man nöjd och anser att vi också i vissa avseende blivit bättre sedan förra mätningen. Vi kan se att kommunens verksamheter är fortfarande bra på bemötande men det har blivit något sämre att få kontakt med oss.

Mindre nöjd är man med underhållet på gator och vägar samt cykel- och gångvägar. Det här är också ett område som har varit eftersatt i flera år som vi nu arbetar med sedan 2017 och är ett långsiktigt arbete.

Inflytande och kontakter

Att komma i kontakt med kommunens politiker ses som mycket enkelt. Det har blivit lättare att att ha både insyn och inflytande i beslut som tas. Vi har en bra tydlig information till våra invånare.

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-15
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Fredrik Rönning
Kommunalråd
Tfn: 0240-66 01 14

Kerstin Söderlund
kommunchef
Tfn: 0240-66 00 90

SCB - Medborgarundersökninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster