Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunfullmäktige 13 november

Ett fastslaget budgetförslag för 2018 och beslut om uppstart av en fritidsbank där kostnadsfritt lån av sportartiklar ska erbjudas. Det var några av de sakerna det beslutades kring på Kommunfullmäktige  den 13 november.

Budget 2018 och plan 2019-2020

Förslag till budget 2018 och plan för 2019-2020 fastslogs. Bland annat vill man stärka upp inom vissa områden på kort och lång sikt. Satsning på underhåll 4 Mkr (miljoner kronor) per år 2018-2019-2020. Försörjningsstöd med 1 Mkr under 2018 samt verksamhetsutveckling inom omsorgen med 1,5 Mkr. Större satsningar vill man stärka upp inom förskolan och satsa på lärarlöner samt bemanning inom omsorgen.

Avgifter för 2018

• Avgifter för lokaler och idrottsanläggningar fastslogs.
• Räddningstjänstens externa tjänster exempel, brandskyddsutbildning, hyra av lokal på räddningsstationen.
• Avgifter för hjälpmedel i ordinärt boende och i LSS-boende, hälso- och sjukvård inom omsorgen ska vara oförändrade.
• Avgiften för hunddagis höjs med 75 kr per månad till 1300 kr.
• Matavgiften för matabonnemang höjs med 100 kr till 3100 kr per månad. Matpriset för färdiglagad mat höjs med 2 kr per portion till 60 kr.
• Trygghetslarmets avgift ska vara oförändrad 250 kr per månad. Vid installation av larm ska en engångskostnad tas ut på 250 kr och lämnas inte larmet tillbaka när behovet inte finns kommer en avgift på 1000 kr att tas ut.
• En justering av avgifter för byggärenden kommer ske.
• VA-taxan höjs med 3 % (inkl moms) för brukningsavgiften och avfall.
• Skattesatsen sänks med 47 öre men landstingsskatten höjs med motsvarande.

Kulturskolan flyttas till VBU

Beslut fattades om att kulturskolan upphör och flyttas till VBU (Västerbergslagens utbildningsförbund). Uppdrag ska ges till VBU att ändra förbundsordningen. Det här är under förutsättning att samma beslut tas av fullmäktige i Ludvika.

Arbetsmiljöpolicy

Fullmäktige beslutade även att anta den nya arbetsmiljöpolicy som arbetats fram.
Den nya policyn berör bland annat vikten av att känna motivation för sitt arbete, samt hälsans grundläggande betydelse för att Smedjebackens kommuns anställda ska kunna utföra sina arbeten effektivt.

Fritidsbank

Fullmäktige beslutade att en fritidsbank ska upprättas där möjlighet ska ges att låna sport och fritidsutrustning gratis. En projektgrupp ska tillsättas för vidare utredning i frågan.

Investeringar under 2018

Under nästa år är planen att investera för 53,8 miljoner kr och den största satsningen är en ny förskola i Smedjebacken.
Planerade investeringar är bland annat:
• Ny förskola 38 Mkr
• Upprustning av skolor/förskolor 500 000 kr
• Möbler förskola/skola 800 000 kr
• Trafiksituationen vid Vinsboskola 1,5 Mkr
• Gator och vägar 1 MKr
• Utveckling av Söderbärke centrum 1 Mkr
• Nya instrument till Kulturskolan 200 000 kr
• Solgården (demensboende) inventarier 1Mkr
• Hjälpmedel/möbler inom omsorgen 600 000 kr
• E-handelsprojekt, pumpar och larmställ till räddningstjänsten samt IT-stöd 1,250 Mkr
• Markarbeten och exploateringsarbeten 3 Mkr

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-24
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information