Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunfullmäktige 17 december

Årets sista kommunfullmäktige hölls den 17 december och val av ledamöter och ordförande i nämnder och styrelser valdes. Fredrik Rönning (S) fick förnyat förtroende som kommunalråd och Lotta Gunnarsson fortsätter som oppositionsråd. Ny Lönepolicy beslutades det om samt att Norra Barken öarna ska bli naturreservat.

Ca 25 minuter in i inslaget i sändningen av WebbTV hade vi problem med ljudet och beklagar det.

Ny lönepolicy

Den tidigare lönepolicyn som fanns i kommunen är från 2005 och behövdes ses över. Den nya som nu antogs av KF är en förenkling av den gamla och är samverkad med de fackliga organisationerna. Lönepolicyn är ett styrdokument för kommunens chef i frågor som rör lönefrågor.

Naturreservat Barken öarna

Efter en lång debatt gick ärendet om att bilda ett naturreservat för Barkens öar igenom. Det innebär att ett naturreservat ska bildas på norra Barkens öar, och ska bygga på frivilliga överenskommelser som inte innebär någon kostnad för kommunen. Miljö- och byggnadsnämnden fick i uppdrag att inleda förhandlingar med berörda markägare.

Val av ledamöter i nämnder och styrelser

Fredrik Rönning (S) fortsätter som kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd. Ingemar Hellström (S) är vice ordförande i kommunstyrelsen.

Lotta Gunnarsson (M) fortsätter som oppositionsråd under perioden 2019-2022.
Bengt Norrlén(S) är kvar som ordförande i familje- och utbildningsnämnden och Sonia Blixt (S) är vice ordförande.
Monica Forsgren (S) är ordförande i omsorgsnämnden och Johan Reyier (S) är vice.
Lena Ludvigsson-Olafsen (S) fortsätter som ordförande i miljö- och byggnadsnämnden tillsamman med vice Joakim Lundgren (S).

Ny på posten som kulturnämndens ordförande är Vanja Larsson (V) och även vice ordförande Kerstin Ernebrink (S) är ny.

I valnämnden är Solweig Nyrede (S) ordförande med Bengt Norrlén(S) som vice ordförande.

Ingemar Hellström fick förnyat förtroende att axla ordförandeskapet i styrelserna Bärkehus AB, Smedjebacken Energi AB, Smedjebacken Energi Nät AB samt WBAB. Calle Morgården (MP) är vice ordförande i styrelserna förutom WBAB.

Barken Vatten & Återvinning AB:s ordförande blev Ingemar Hellström(S) och vice Monica Forsgren (S)

Övriga nämnders ledamöter samt revisorer kan ni ta del av i protokollet.

Förbundsordning för VBU (Västerbergslagens utbildningsförbund)

Från årsskiftet går kulturskolan in under VBU som en del i VBU:s verksamhet.  Ett tidigare beslut att inrätta en nämnd för kulturskolan togs men upphävs nu och ett utskott inrättas i stället.

Mer ärenden på dagordningen

  • Motion om Attraktiv arbetsplats med intraprenad (M)
  • Motion om kortare tid i omsorgen (MP)
  • Motion om att anta ny energi- och klimatstrategi och öka investeringarna i solproduktion (V)
  • Den gamla översiktsplanen upphävdes och reglementen för nämnderna reviderades.
  • Partistöd enligt förslag. Partistöd betalas ut till samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige för 2019.

Du kan ta del av fullmäktiges sammanträde i vår sändning via YouTubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt i protokollet som publiceras när det är justerat. OBS! Vi hade problem med ljudet de första 25 minuterna in i sändningen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-20
Webbredaktör: Evamari Anestedt