Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunfullmäktige 18 februari

Björn Henriksson uppmärksammades för sina prestationer inom bilorientering och att han fått utmärkelsen Stor grabb. Ekonomisk redovisning, ny chefspolicy och utredning av lönekontorets drift och administration var några av ärendena på kommunfullmäktiges agenda den 18 februari.

Björn Henriksson tilldelades en prestationsmedalj

Kommunen har en tradition att uppmärksamma kommuninvånare med att utdela en prestationsmedalj i antingen brons eller silver och en blombukett. Där personen har blivit utmärkt inom en sportgren. Prismottagaren Björn Henriksson är ett stort namn, när det gäller att kontrollera förarratten på en rallybil/fyrhjulsdriven bil i bilorientering. Björn är svensk mästare 6 gånger på raken flerfaldig nordisk mästare och har tilldelats den fina utmärkelsen Stor grabb av Bilsportförbundet. Mer information om Björn kan du läsa här.

Utredning lönekontoret

Sen en tid tillbaka har en utredning pågått gällande drift och administration av kommunens lönehante-ring. Den bygger på en utredning där jämförelse mellan olika kommuner har genomförts genom samtal med lönechefer samt tagit del av verksamhetsbeskrivningar och årsredovisningar. I praktiken innebär det att ansöka om medlemskap i Västmanland-Dalarnas lönenämnd. Västmanland-Dalarnas lönenämnd består av de samverkande FAHNS kommunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskat-teberg) och dess bolag och förbund. Förslaget godkändes av KF och en ansökan om att bli en del av FAHNS kan lämnas in.

Chefspolicy Smedjebackens kommun

Chefspolicyn är ett nytt dokument som tillsammans med medarbetarpolicy, kompetensförsörjningsstrategin, lönepolicyn och kommunens värdegrund ingår i det nya personalpolitiska programmet.

Den innehåller fem viktiga punkter eller perspektiv som ligger till grund för en god företrädeschef. De är: demokratibärare, resultatansvarig, arbetsgivare, kommunikatör och ”hållbart arbetsliv”. Policyn visar bland annat på hur chefer ska agera i sin roll och hur samverkan med medarbetare och andra intressenter bör ske. Kommunfullmäktige godkände policyn.

Biblioteksplan och Skolbiblioteksplan 2019–2020

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna biblioteksplan för 2019-2020 samt en skolbiblioteksplan. Skolbiblioteksplanen har tidigare funnits i samma dokument som biblioteksplanen men nu har den brutits ur och blivit en egen plan. Det är för att det ska bli en tydligare plan för skolbibliotekens verksamhet.

Ekonomisk redovisning

Kommunfullmäktige informerades om den årliga ekonomiska årsredovisning som än inte är klar. Beslut och debatt om årsredovisningen kommer att tas senare under våren.

Övriga ärenden

  • Motion om förbättrad och billigare kollektivtrafik (V)
  • Revidering av arvoden WBAB
  • Val av 12 huvudmän Norrbärke sparbank
  • Avsägelse Vice ordförande Familje- och utbildningsnämnden
  • Avsägelse Ersättare i Kolbäcksåns vattenförbund
  • Avsägelse Kommunrevision

Redovisning av medborgarundersökningen 2018 av kommunchef Kerstin Söderlund

Du kan ta del av kommunfullmäktiges sammanrträde via vår webb-sändninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-22
Webbredaktör: David Wallman