Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunfullmäktige 19/2

En ny fastlagen taxa för grävbestämmelser i kommunen och beslut kring den nya bolagsstrukturen för kommunkoncernen. Det var några av punkterna det beslutades kring på Kommunfullmäktige (KF) 19/2.

Ny bolagsstruktur för kommunkoncernen

I dagsläget är Smedjebackens kommun direkt ägare till de kommunala bolagen Bärkehus, SEAB, SENAB och WBAB (50%).

En organisationsform som blir allt mer vanlig är att kommunerna äger ett bolag (moderbolag) som i sin tur äger de övriga.

Förslaget till KF var att bilda en aktiebolagsrättslig koncern och bilda ett nytt moderbolag kallat Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB.

Syftet med en sådan förändring är att skapa kostnadseffektivitet och förbättra förutsättningarna för att kommunens samlade resurser nyttjas på bästa sätt. KF beslutar att godkänna förslaget.

Vidare beslutade man att bilda ett nytt anläggningsbolag för verksamhetsgrenen VA och renhållning som kommer heta Barken Vatten & Återvinning AB.

Syftet med bolagsbildningen är i första hand att med ett gemensamt huvudmannaskap säkerställa den samlade kompetensen inom området. Bildandet innebär att Smedjebackens Energi AB överlåter aktier, tillgångar och skulder till det nya anläggningsbolaget.

Det innebär också att Barken Vatten & Återvinning AB kommer ansvara för kommunens renhållningsverksamhet och bli huvudman för kommunens VA-verksamheten. Det nya organisationsschemat för Smedjebackens kommun syns på bilden nedan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny taxa gällande grävbestämmelser

Samhällsbyggnadsutskottet beslöt 2018-01-24 att fastställa grävnings-bestämmelser i Smedjebackens kommun. Till dessa bestämmelser hör en taxa som kommunfullmäktige nu valde att fastställa. Ersättningsnivåerna ser ut såhär:

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-26
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information