Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 11 februari

Ny ungdomspolitisk handlingsplan antagen, och så ska Smedjebackens kommun ansöka om värdskap av Miljöting för unga. Det var några av frågorna det beslutades kring på Kommunstyrelsen (KS) sammanträde 11/2

Ny ungdomspolitisk handlingsplan godkänd

I våras fick kommunens ungdomsstrateg Matilda Kilström i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för det ungdomspolitiska arbetet med fokus på arbetsområdena ”Inflytande och delaktighet” och ”Hälsa”.
Planen har tagits fram i en samverkansgrupp bestående av en rad av kommunens egna verksamheter tillsammans med externa aktörer. Den redovisar de aktiviteter som de olika verksamheterna ska genomföra fram till hösten 2021. Till grund för arbetet ligger resultatet ifrån Ungdomsenkäten LUPP som genomfördes bland kommunens alla högstadieelever 2018.
Handlingsplanen är den första i samband med implementeringen av ett nytt arbetssätt inom det ungdomspolitiska området. KS beslutade att godkänna handlingsplanen.

Ansökan om värdskap för Miljöting 2020

Miljötinget arrangeras varje år av Region Dalarna, Region Gävleborg och en värdkommun från någon av regionerna. År 2019 arrangerades Miljötinget i Söderhamn och det är därför år 2020 en kommun från Dalarnas tur att stå värd under en helg i november. Förslaget till KS var att Smedjebackens kommun skulle ansöka om värdskap. Miljötinget firar 30 år 2020 och är nordens största sammankomst för ungdomar inom detta område och förväntas locka 300 besökare.
KS beslutade att godkänna att Smedjebackens kommun ansöker om värdskap, samt att anslå 250 000 kronor till projektet ifall arrangemanget tillfaller oss.

Avtal för länsgemensam E-tjänstesamverkan godkänt

Hösten 2018 påbörjades ett arbete med att undersöka hur kommunerna i länet kan samverka för att på ett effektivt sätt tillhandahålla e-tjänster för invånare och företag. Förslaget är nu att Dalarnas kommuner går vidare och tillsätter en projektkommun i en värdkommun. Projektorganisationen ska ansvara för upphandling och införande av en gemensam e-tjänsteplattform, Open e-plattform (licensfri produkt), samt därefter upprättar ett e-samverkanskontor.
KS beslutade att godkänna avtalet, förutsatt att övriga samverkanskommuner gör detsamma.

Medel för om-/tillbyggnad av personallokaler Frejgatan

Tekniska kontoret har tillsammans med ansvariga för Bärkehus samt WBAB gått igenom behov av lokalförändringar för verksamheten i nuvarande lokaler på Frejgatan 5. Bärkehus har behov att samla och effektivisera personalbemanningen och personalutrymmen. Gemensamt förslag till om- och utbyggnad har tagits fram till en beräknad totalkostnad om 4 miljoner kronor. KS ställde sig positiva till förslaget och frågan går nu vidare till fullmäktige för beslut.

Ärenden för beslut i Kommunfullmäktige 24/2:

  • Allégården och optionsavtal 2021
  • Finanspolicy för Smedjebackens kommunkoncern
  • Revidering av riktlinjer för arvode till gode män för ensamkommande barn
  • Motion (C) om regnbågsflaggan
  • Motion (SD) om att införa ett kulturarvsstipendium
  • Motion (SD) om införande av förbud mot tiggeri i Smedjebackens kommun
  • Investering om-/tillbyggnad personallokaler Frejgatan
  • Omprövning av tidigare beslut om arvode för ordförande/vice ordförande i Barken Vatten & Återvinning AB

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-17
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information