Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 12 november

12/11 sammanträdde Kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun. Här är vad som diskuterades.

Budgetuppföljning
Prognosen för kommunen pekar mot ett plusresultat på 21 167 000 kr. Det är drygt 3 000 000 kr bättre än det budgeterade resultatet.

Budget 2020 samt plan 2021–2022
I budgeten för 2020 finns 35 mkr avsatta för investeringar. De stora satsningarna är framförallt på byggnationen av Strandängens förskola och på ett nytt LSS-boende på Kyrkogatan.
Beslut kring budgeten fattas på Kommunfullmäktige 25 november.

Ärenden vidare för beslut på Kommunfullmäktiges sammanträde 25 november

 • Budget 2020 samt plan 2021–2022
 • Investeringsbudget 2020 samt plan 2021–2022
 • Utdebitering 2020
 • Familje- och utbildningsnämndens taxor och avgifter
 • Miljö- och byggnadsnämndens taxor och avgifter
 • Omsorgsnämndens taxor och avgifter
 • Barken Vatten & Återvinning - VA-taxa och Avfallstaxa
 • Borgensram 2020 kommunkoncernen
 • Partistöd 2020, samt redovisning 2018
 • Revidering informationssäkerhetspolicy
 • Reglemente och samarbetsavtal för gemensamma servicenämnden
 • Motion - Införande av förslagslåda samt digitalisering av medborgarförslag
 • Motion - Införande av Rättviksmodellen vid debitering av livsmedelskontroll
 • Utökning av VA-verksamhetsområde Mårtsbo 1:2

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-26
Webbredaktör: David Wallman

Mer information