Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 2 maj 2017

På kommunstyrelsesammanträdet som ägde rum den 2 maj fattades bland annat beslut om att maten ska lagas på plats på kommunens äldreboenden, ett samlande dokument ska tas fram för äldreomsorgen, Hagge Byalag beviljas ett föreningslån och att teknik- och fritidsutskottet får nytt namn och fler uppgifter.

Hagge Byalag beviljas föreningslån för fasadrenovering

Kommunstyrelsen (KS) beslutade att bevilja Hagge Byalag ett föreningslån på 200 000 kr för att renovera den putsade fasaden på badhuset vid Haggeån som är föreningens samlingslokal.

Fortsatt satsning på underhåll av gator och vägar

KS beslutade att äska medel för att kunna fortsätta satsningen på kommunens gator och vägar under nästa år. Den nu pågående insatsen innebär en fördubbling av underhållet i jämförelse med tidigare.

Produktionskök på alla äldreboenden

Kommunens kostchef har haft uppdraget att utreda hur maten som serveras inom äldreomsorgen ska lagas i framtiden. Utredningen visar att egen tillagning i samtliga kök skulle öka kvaliteten utan att öka kostnaderna. KS beslutade att godkänna förslaget att inrätta kök för tillagning från råvaror till färdig mat på samtliga särskilda boenden i kommunens äldreomsorg. I enlighet med beslutet får konstchefen också i uppdrag att ta fram en införandeplan samt fortsätta utredningen av Gläntans kök som inte har samma förutsättningar för anpassas till egen produktion och hemleveranser av matlådor till äldre. Se även tidigare artikel om matlagning på alla äldreboenden

Nytt samlande dokument för äldreområdet tas fram

I en motion har Kristina Karlsson (M) föreslagit att en långsiktig äldreomsorgs- och tillgänglighetsplan upprätta. KS beslutade att föreslå att kommunfullmäktige anser motionen besvarad eftersom de planer som efterfrågas redan finns eller håller på att utarbetas. För att samla denna information beslutade KS att ett sammanhållet dokument för äldreområdet ska tas fram.

Teknik- och fritidsutskottet blir samhällsbyggnadsutskottet

Kommunstyrelsens arbete organiseras i arbetsutskottet och teknik- och fritidsutskottet. För att utveckla rollen som facknämnd och tydliggöra ansvaret för samhällsbyggnadsfrågor har KS beslutat att godkänna förslaget till en ny utskottsmodell.

Teknik- och fritidsutskottet som idag bereder tekniska avdelningens och fritidsenhetens frågor byter namn till samhällsbyggnadsutskottet. Förutom nuvarande ansvar blir det också utskottets uppgift att bereda ärenden som tillhör avdelningarna teknik, IT, utveckling AME/integration, kost och räddningstjänst. Med anledning av det utökade uppdraget beslutade KS även att öka antalet ledamöter från tre till fem.


Till kommunfullmäktige

  • Förvärv av aktier i Inera AB
  • Motion om upprättandet av en långsiktig äldreomsorgs- och tillgänglighetsplan

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-18
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information