Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 31 oktober

Årets resultat för kommunen ser fortfarande ut att hamna på 35 miljoner kronor (Mkr). Intresseförfrågan har gått ut till föreningar att starta fritidsgårdar i Smedjebacken och i Söderbärke. Kommunstyrelsen beslutade att avsätta pengar till den här verksamheten. Budget 2018 samt taxor och avgifter var några ärenden som togs upp på kommunstyrelsen den 31 oktober.

Kommunstyrelsen (KS) hade ett flertal ärenden på sin dagordning den 31 oktober och merparten denna gång ska vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Fritidsgårdar

En intresseförfrågan har gått ut till föreningarna i kommunen om någon kan tänka sig att driva fritidsgård i Smedjebacken och i Söderbärke. Fritidsgårdarna ska starta upp under våren 2018 och de föreningar som tar på sig uppdraget ska bedriva verksamhet i 3 år och hålla öppet minst 3 dagar i veckan, eftermiddag- och kvällstid. Under skollov ska fritidsgårdarna vara öppna även dagtid.

Siw Östlund, fritidschef får fortsätta diskutera med de föreningar som lämnat in intresse och KS beslutade att avsatta 2 miljoner kr 2017 och ytterligare 2 miljoner kr för 2018 till den här verksamheten.

Ärenden som ska till beslut i kommunfullmäktige 13/11

Förslag till avgifter för 2018

 • Lokaler och idrottsanläggningar
 • Räddningstjänstens externa tjänster exempel, brandskyddsutbildning, hyra av lokal på räddningsstationen mm.
 • Oförändrade avgifter för hjälpmedel i ordinärt boende och i LSS-boende, hälso- och sjukvård inom omsorgen.
 • Avgiften för hunddagis höjs med 75 kr per månad till 1300 kr.
 • Matavgiften för matabonnemang höjs med 100 kr till 3100 kr per månad. Matpriset för färdiglagad mat höjs med 2 kr per portion till 60 kr.
 • Trygghetslarmets avgift ska vara oförändrad 250 kr per månad. Vid installation av larm ska en engångskostnad tas ut på 250 kr och lämnas inte larmet tillbaka när behovet inte finns kommer en avgift på 1000 kr att tas ut. 
 • En justering av avgifter för byggärenden kommer ske.
 • VA-taxan höjs med 3 % (inkl moms) för brukningsavgiften och avfall.
 • Skattesatsen sänks med 47 öre men landstingsskatten höjs med motsvarande.

Budget 2018 och plan 2019-2020

Förslag till budget 2018 och plan för 2019-2020 tog KS och i budgeten finns vissa korta och långsiktiga satsningar som man vill genomföra.

Bland annat vill man stärka upp inom vissa områden på kort och långsikt. Satsning på underhåll 4 Mkr per år 2018-2019-2020. Försörjningsstöd med 1 Mkr under 2018 samt verksamhetsutveckling inom omsorgen med 1,5 Mkr. Större satsningar vill man stärka upp inom förskolan och satsa på lärarlöner samt bemanning inom omsorgen.

Investeringar under 2018

Under nästa år är planen att investera för 53,8 miljoner kr och den största satsningen är en ny förskola i Smedjebacken.

Planerade investeringar är bland annat:

 • Ny förskola 38 Mkr
 • Upprustning av skolor/förskolor 500 000 kr
 • Möbler förskola/skola 800 000 kr
 • Trafiksituationen vid Vinsboskola 1,5 Mkr
 • Gator och vägar 1 MKr
 • Utveckling av Söderbärke centrum 1 Mkr
 • Nya instrument till Kulturskolan 200 000 kr
 • Solgården (demensboende) inventarier 1Mkr
 • Hjälpmedel/möbler inom omsorgen 600 000 kr
 • E-handelsprojekt, pumpar och larmställ till räddningstjänsten samt IT-stöd 1,250 Mkr
 • Markarbeten och exploateringsarbeten 3 Mkr

Motion om att kulturskolans nämnd flyttas till VBU

En motion om att kulturskolans nämnd upphör och flyttas till VBU och inrättas som en nämnd i VBU:s förbund. Uppdrag ska ges till VB att ändra förbundsordningen. Det här är under förutsättning att samma beslut tas av fullmäktige i Ludvika.

Språktolknämnden utökas med tre kommuner

Rättvik, Ludvika och Avesta föreslås att ingå i språktolknämnden för Dalarna. Idag finns Smedjebacken, Landstinget Dalarna, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa och Säters kommuner med i den gemensamma nämnden. Inträdet för de nya kommunerna ska ske 1 januari 2018.

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-22
Webbredaktör: David Wallman

Mer information