Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 4/9

Fastställda nya riktlinjer för representation, uppvaktningar och gåvor, pengar till ett utegym i Söderbärke, och så är ett produktionskök på gång på Gläntan. Det var några av de frågor det beslutades kring på Kommunstyrelsens (KS) sammanträde 4/9

Smedjebackens nämndadministration siktar på att bli pappersfri

Smedjebackens kommun använder sedan drygt två år ärendehanteringssystemet Ciceron. Systemet används idag av alla nämnder utom miljö- och byggnadsnämnd. Även kommunens helägda bolag arbetar i Ciceron. Tanken har varit att i förlängningen göra nämndarbetet pappersfritt. När Ciceron infördes drogs slutsatsen att systemet inte var redo. Nu är förslaget att jobba vidare i projektform. Förslaget till KS var att försöka nå målet, ett digitalt, pappersfritt nämndarbete under kommande mandatperiod, genom att låna ut digital utrustning till förtroendevalda. Kostnaden föreslogs belasta respektive styrelse/nämnd. KS beslutade att godkänna förslaget.

Fastslagna riktlinjer och principer intern hyra

Internhyror har tillämpats inom de kommunala verksamheterna sedan lång tid tillbaka. För att tydliggöra vilka kostnader som ingår i internhyran och hur investeringar påverkar hyran har riktlinjer och principer för internhyra tagits fram. KS beslutade att fastställa riktlinjerna.

Fastslagna nya riktlinjer för representation, uppvaktningar och gåvor

I mars i år fick kommunchef Kerstin Söderlund i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för representation. Tidigare beslutade riktlinjer för uppvaktningar och gåvor har nu uppdaterats med riktlinjer gällande intern och extern representation. Förändringarna gäller beloppsgräns för uppvaktningar när medarbetare fyller 50 år och går i pension och kompletterande skrivningar gällande gåvor till personer eller organisationer utanför kommunen, och gåvor till Smedjebackens kommun. KS beslutade att anta den nya riktlinjerna.

Kök Gläntan - egen produktion

Då Gläntans restaurang nu genomgår renovering öppnades en möjlighet för egen produktion. Kostchef Christopher Nilsson har tagit fram en lösning med en ny maskinpark istället för tidigare plan med utbyggnation av köket. KS beslutade att godkänna att egen kostproduktion startar på Gläntan under hösten.

Utegym Söderbärke

Ett projekt att anlägga ett utegym i Söderbärke är uppstartat. Projektägare är Söderbärke GOIF. Söderbärke GOIF har startat en arbetsgrupp tillsammans med PRO, Korpen, Kyrkskolan i Söderbärke och Smedjebackens kommuns fritidschef Siw Östlund. Detta innebär att det finns representanter från en bred målgrupp av allmänhet som kan tänkas nyttja utegymmet med i projektet. Placeringen av utegymmet kommer att vara vid Bärkevallen i Söderbärke. Utegymmet kommer att bestå av 10 olika redskap, stretchbänk med informationstavla, sittbänkar och belysning. GOIF kommer under juni 2018 att ansöka om finansiering från Allmänna Arvsfonden, lokalstöd, samt Riksidrottsförbundet – Idrottsmedel för nya anläggningsytor.KS beslutade att anslå 200 000 kr anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel för att medfinansiera ett utegym vid Bärkevallen i Söderbärke.

Öppna landskap i byarna - Röjsågsprojekt 2018

Intresset för kommunens röjsågsprojekt 2018 har under våren varit stort bland byalag, föreningar och samfälligheter. Samtliga utbildningsplatser fylldes snabbt och 29 röjsågspaket delades ut. Ytterligare röjsågsutbildningar för de som inte kunde delta i våras kommer hållas i september. Det kommer också att erbjudas tillfälle för motorsågsutbildning för de som anmält intresse efter det. Fritidschef Siw Östlund har fått in mer önskemål om utbildningstillfällen i röjsåg från fler byalag, föreningar och samfälligheter, då alla inte fick plats vid första tillfället. Det finns en aktuell väntelista på 15 personer. Fritidschefen har också en plan på att i höst utföra ett utbildningstillfälle i röjsåg för enbart kvinnliga deltagare från våra byalag, föreningar och samfälligheter. Detta för att locka fler kvinnor att våga köra röjsåg. KS beslutade att anslå 150 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel för att under hösten 2018 genomföra flera röjsågsutbildningar.

Ärenden för beslut till Kommunfullmäktige 17/9

  • Översiktsplan Smedjebackens kommun

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-07
Webbredaktör: David Wallman

Mer information