Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 4 april

Integrationspengar till föreningar, riktlinjer för rekrytering, årsredovisning, 200 000 kronor till personalförening och uppsökningsplikt för de kommunala bolagen var några av punkterna på kommunstyrelsens sammanträde 4 april.

Integrationspengar till föreningar som vill satsa på integration

300 000 kronor av integrationspengarna för det här året ska gå till föreningar som vill arbeta med att öka integrationen. Maximalt 15 000 kr kan en förening ansöka om för att kunna möjliggöra satsningen som de tänker. Siw Östlund, fritidschef får att bevilja ansökningarna allteftersom de kommer in.

Utredning för planförutsättning

Kommunstyrelsen (Ks) ställer sig positiva till förslaget från teknik- och fritidsutskottets förslag att ge miljö- och byggnadsnämnden uppdrag att göra en förstudie till ett bättre beslutsunderlag för framtida byggnationer i kommunen. Förstudien gäller tre områden i Smedjebacken, Västansjö, Ljussåsen och fältområdet vid Frejgatan. Syftet är att se vad respektive område kan användas till i framtiden och på det viset kunna ändra detaljplanen för dessa områden.

Riktlinjer för rekrytering

Kommunen har sedan 2012 en fastställd rekryteringsprocess om nu kommer att ersättas med nya riktlinjer för hur rekrytering ska gå tillväga i kommunen. Den innehåller olika steg i processen när ett behov uppstår för rekrytering av en ny medarbetare. Till riktlinjerna finns en handbok med mallar kopplande.

Uppsökningsplikt för de kommunala bolagen

Ks har uppsökningsplikt, det vill säga ansvar att se hur det går för Bärkehus och Smedjebacken Energi & Vatten. Ks kan se att båda bolagen bedriver sin verksamhet enligt kommunens ändamål och befogenheter de har.

Pengar till personalförening

Ks beslutade att lägga till från kommunens förfogande medel 200 000 kronor som ska gå till den personalförening som ska starta upp för kommunens anställda. Det var i samband med att en ny friskvårdspolicy antogs i februari så beslutades det även att man ska att starta upp en personalförening.

Till kommunfullmäktige för beslut

  • Kommunikationspolicy
  • Revisorsarvoden WBAB
  • Årsredovisning
  • 25,4 miljoner kronor ser 2016 års resultat att landa på när årsredovisningen presentades för Ks. Inför året förväntades att resultatet skulle bli ca 12 miljoner kronor men det har alltså gått bättre än förväntat. Det här beror bland annat på ökade intäkter för ensamkommande barn med 11,8 miljoner kronor och VBU som betalat tillbaka 11,5 miljoner kronor. Kommunen har även gjort en betalning på pensionsskulden med 23,5 miljoner kronor. Under 2016 har kommunen investerat för 23,5 miljoner kronor och den största investeringen under året har varit om- och nybyggnation av Kyrkskolan i Söderbärke. 

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-10
Webbredaktör: Evamari Anestedt