Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 4 juni

Vårens sista kommunstyrelsen  handlade framförallt om budget 2020 och Bärkehus lokaler behöver byggas om och även få en tillbyggnad för att anpassas efter deras verksamhet. Båda dessa beslut ska upp till beslut i kommunfullmäktige 17 juni.

Mer parten av ärenden som togs upp på kommunstyrelsens (KS) sammanträde ska vidare till beslut i kommunfullmäktige (KF) den 17 juni.

Budget 2020 och plan 2021-2022

KS budgetförslag är uppräknad med 2,5 % för alla nämnder. Det ska täcka löner och lokalhyra. Utöver uppräkningen vill KS göra specialsatsningar under 2020 på 2,5 miljoner kronor på Strandängens förskola för driften samt 2,9 miljoner kronor på ett LSS-serviceboende som ska kunna ha 8-10 platser beroende på behovet. IFO (Individ- och familjeomsorgen) får en ökad budget med 3 miljoner kronor för att kunna hålla budget under nästa år.

Utöver dessa specialsatsningar finns också 4 miljoner kronor till underhåll av gator och vägar samt 300 000 kronor till ett miljöprojekt. Även om KS lämnar ett förslag till KF om utökade ramar och olika satsningar räknar man med att resultatet kommer att hamna på 19,6 miljoner kronor för 2019. Det beror på högre skatteintäkter och att finansiella kostnaderna är lägre.

Bärkehus lokaler behov av om- och tillbyggnad

Bärkehus lokaler på Frejgatan behöver genomför en om- och tillbyggnad för att anpassas efter deras verksamhet. Ett större personalutrymme på 83 kvadratmeter behöver byggas till. Fördelat på mat/pentry och kontor. Fler parkeringsplatser och carport samt yta för att förvara material behövs iordningställas. Totalt beräknas det kosta ca 3,8 miljoner kronor exkl mervärdesskatt.

Förslag på revidering av kommunens mål

Kommunen har 5 mål och förslag finns nu framtaget att revidera målen. Förslaget bygger på Visionen som är framtagen samt tre perspektiv Hållbart, utveckling och effektivitet samt 6 mål. I målen läggs Bra ekonomi och Bra verksamhet under målet effektivitet. Kommunfullmäktige får ta ställning till förslaget och beslut vid nästa sammanträde den 17 juni.

Fler ärenden till kommunfullmäktige

  • Motion Attraktiv hemtjänst genom införande av valfrihetssystem enligt LOV (Lagen om valfrihet).
  • Revidering av detaljplan för kvarteret Timmermannen.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-12
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information