Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 5/6

På Kommunstyrelsens (KS) sammanträde 5/6 diskuterades en rad frågor som ska upp till beslut på Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde 18/6

Preliminär budget 2019

KS diskuterade de preliminära ramarna för budgeten 2019. Bland annat planeras det för fortsatta satsningar på skola och äldreomsorg. De preliminära budgetramarna för 2019 ska upp till beslut på KF 18/6.

 

Följande ärenden ska också upp till beslut i Kommunfullmäktige 18/6

  • Budgetuppföljning kommunen
  • Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna
  • Bekräftelse på borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.
  • Konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnationer.
  • Arvodesreglemente och arvodesnivåer för mandatperioden 2019 - 2022
  • Partistöd mandatperioden 2019 - 2022
  • Gemensam överförmyndarnämnd
  • Arvoden till valförrättare
  • Detaljplan Röbacken

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-11
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information