Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 5 december

Beslut om köp av industritomt i Flatenberg, 150 000 kronor i föreningslån till NSK Längd och så är ett nytt personuppgiftsombud utsett. Det var några av de punkterna på kommunstyrelsens (KS) sammanträde 5 december.

Kommunens konstsamling ska inventeras

KS beslutade att bevilja 120 000 kronor till inventering och gallring, samt till ett mindre underhåll av den kommunala konstsamlingen som förvaras i källaren vid Werner Aspen-strömbiblioteket. På sikt är målet att ge samlingen ytterligare vård, då den är i dåligt skick och behöver omsorg för att överleva.

 

Christer Granqvist nytt personuppgiftsombud

Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ha ett personuppgiftsombud som säkerställer att personuppgifter hanteras korrekt. Då det tidigare ombudet Axel Danielsson sagt upp sitt avtal beslutar KS att utse Christer Granqvist till nytt personuppgiftsombud.

 

Föreningslån till NSK Längd

KS beslutade att bevilja Norrbärke Längdskidor ett räntefritt föreningslån på 150 000 kronor till att färdigställa nya aktivitetsytor/skidspår i skogarna kring Hagvallen. Återbetalning sker genom avdrag på föreningsbidrag 10 år framåt med 15000 kr/år.

 

Köp av industritomt i Flatenberg

Som ett led i kommunens strategi att kunna erbjuda detaljplanelagd industrimark till framtida köpare beslutade KS att godkänna köpet av delar av fastigheterna Smedjebacken 2:5 och Norrbärke prästgårds utskifte 2:3. Området är på runt 18 hektar och beläget i Flatenberg. Säljare är Ovako Bar AB och köps till en kostnad av 1 350 000 kronor.

 

Ärenden som ska till beslut i kommunfullmäktige 18/12

• Inköp och upphandlingspolicy
• Partistöd för 2018
• Motion - Närsjukvårdsteam i Smedjebackens kommun
• Inrättande av kommunförbund i Dalarna.
• Förslag till ny detaljplan för kvarteret Timmermannen (fältet mittemot Allékyrkan på Vasagatan).

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-12
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information