Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 6 februari

Fastställda riktlinjer för arbetsmiljöarbete, enighet kring förändringar i strukturen för kommunens bolag och fortsatt bidrag till Strömsholms Kanal. Det var några av sakerna på dagordningen för Kommunstyrelsens (KS) sammanträde 6/2.

 

Nya riktlinjer kring arbetsmiljöarbetet

Under 2017 har en partssammansatt arbetsgrupp ansvarat för att gå igenom kommunens rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM.

Under hösten presenterades ett förslag till arbetsmiljöpolicy som fastställdes i kommunfullmäktige den 13 november ifjol. Arbetsgruppen har nu lämnat ytterligare ett förslag till styrdokument i form av riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och innebär bland annat ett tydliggörande av ansvarsfördelningen vad gäller SAM. KS beslutade att fastställa det nya riktlinjerna.

Sponsring

Då kommunal sponsring förekommer både inom den kommunala organisationen och i kommunens bolag finns behov av riktlinjer för sponsring, något som fram tills nu saknats. Kommunchef Kerstin Söderlund har tillsammans med VD för Bärkehus/SEAB Cia Ferner Kny, näringslivschef Lennart Silvferin, fritidschef Siw Östlund och chef för medborgarservice Evamari Anestedt utarbetat förslag till riktlinjer.

Riktlinjerna har stämts av mot befintliga riktlinjer för föreningsbidrag och den policy som finns i kommunens helägda bolag. I första hand behövs vägledning för beslut om sponsring till föreningar och evenemang. Arbetsgruppen har även lagt till förslag till riktlinjer för mottagande av sponsring, som kan förekomma i enstaka fall. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna riktlinjerna.

Fortsatt bidrag till Strömsholms kanal

2017 lämnade de fyra ägarkommunerna av Strömsholms kanal Smedjebacken, Fagersta, Surahammar och Hallstahammar bidrag om vardera 650 000 kronor till kanalbolaget Strömsholms kanal AB.

Styrelsen för Strömsholms Kanal AB har föreslagit att bidragsnivåerna för år 2018 hålls oförändrade och ansöker därmed om driftbidrag med 650 000 kronor per delägarkommun. KS beslutade att bevilja bidraget.

Förändringar i den kommunala bolagsstrukturen

I dagsläget är Smedjebackens kommun direkt ägare till samtliga kommunala bolag. En organisationsform som blir allt mer vanlig ät att kommunerna äger ett bolag (moderbolag) som i sin tur äger de övriga.

KS ställer sig bakom en sådan förändring. Beslut i frågan fattas på nästa Kommunfullmäktige.

Ärenden som ska till beslut i Kommunfullmäktige 19/2

  • Ny bolagsstruktur för kommunkoncernen
  • Taxa gällande grävbestämmelser
  • Reviderad Förbundsordning Västerbergslagens Samordningsförbund

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-15
Webbredaktör: David Wallman

Mer information