Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 7 mars 2017

På kommunstyrelsesammanträdet som ägde rum den 7 mars fattades bland annat beslut om investeringar i Smedjebackens småbåtshamn, förberedande avtal för bygget av nya bostäder i centrala Smedjebacken samt vilka funktioner som kommer att ingå i medborgarkontoret för offentlig information och service.

Smedjebackens Båtklubb beviljas föreningslån för ny sjömack

Kommunstyrelsen (KS) beslutade att bevilja Smedjebackens båtklubb ett föreningslån på 100 000 kr för att investera i en ny och miljövänligare sjömack med kortautomat. Servicenivån för båtklubbens medlemmar och gäster höjs samtidigt eftersom tankning av båtar blir möjlig under hela dygnet.

Reservationsavtal inför bygge av bostäder på Allégatan och Kyrkogatan

KS beviljade reservationsavtal för tre markområden i Smedjebackens tätort. Smedjebackens kommun förbinder sig i det att sälja fastigheterna Näktergalen 5, Smedjebacken 3:41 och Smedjebacken 3:42 under förutsättning att köparen påbörjar bygget av flerfamiljshus inom 24 månader.

Tillfälligt avsteg från räddningstjänstens anspänningstid

På grund av personalbrist har räddningstjänsten föreslagit att anspänningstiden på 5 minuter tills vidare utökas till 8 minuter för en person per beredskapsgrupp. Alltså den tid personalen har på sig från larm till att första fordon lämnar brandstationen. KS beslutade att godkänna förslaget vilket gör att deltidspersonal som arbetar i närheten, men bor något längre bort har möjligheten till beredskap under fler delar av dygnet.

Dagis- och fritidskostnaden höjs under lov

Efter att maxtaxan för förskola och fritids höjdes 1 januari i år beslutade KS att godkänna förslaget att även höja avgiften för skollovsplats på motsvarande sätt. Från 1 maj ökas taxan för plats på dagis och fritid under lov med 29 kr till 810 kr per halvår.

Nytt avtal om HVB-platser i Ludvika kommun

KS beslutade att godkänna ett nytt avtal med Ludvika kommun om HVB-platser och stödboende för ensamkommande flyktingbarn. De som anvisats till Smedjebacken men genom tidigera avtal mellan kommunerna haft boendeplatser eller stödboende i Ludvika kommer också i fortsättningen att ha sin placeras där. KS beslutade även att nya placeringar i så stor utsträckning som möjligt ska göras i den egna kommunen.

Nytt kontor för medborgarservice

Förslaget att sammanföra flera av kommunens befintliga funktioner i ett medborgarkontor godkändes av KS. Det innebär att personal som arbetar med bl.a. reception och telefoni, kommunikation, konsumentvägledning och invandrarservice tillsammans kommer att bilda en ny enhet med gemensamt fokus på offentlig information och service för kommunmedborgarna.

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-14
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information