Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 8 januari

Val av kommunstyrelsens arbetsutskott och anslagna stipendiemedel till flertalet sökande. Det var några av frågorna på agendan på Kommunstyrelsens (KS) sammanträde 8/1

Nytt år i ny mandatperiod vilket medförde att flertalet val var på agendan för KS.
Här kommer en sammanfattning:


Kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsbyggnadsutskottet
KS beslutade att välja följande personer till sammanträdets arbetsutskott och samhällsbyggnadsutskottet framöver:

Ledamöter
• Fredrik Rönning (S)
• Ingemar Hellström (S)
• Helena Andersson (S)
• Jan Tholerus (C)
• Lotta Gunnarsson (M)
Ersättare
• Johan Eriksson (S)
• Solweig Nyrede (S)
• Calle Morgården (MP)
• Göran Engström (C)
• Birgitta Eriksson-Granqvist (M)
Ordförande
• Fredrik Rönning (S)
Vice ordförande
• Ingemar Hellström (S)

Övriga val i korthet:

• Ingemar Hellström utsågs till KS ansvarige för personalfrågor.
• Fredrik Rönning (S) och Ingemar Hellström (S) utsågs som ordinarie respektive ersättare som kommunstyrelsens representant i pensionärsråd och handikappråd.
• John Andersson (S) utsågs till kommunstyrelsens representant i Ahlbäcksstiftelsen.
• Fredrik Rönning (S) utsågs till kommunstyrelsens representant i kretsloppsgruppen.

Fondmedel beviljade från Thora och Helge Säfströms fond

Kommunstyrelsen förvaltar Thora och Helge Säfströms stipendiefond som riktar sig till blivande sjuksköterskor skrivna i kommunen. KS beslutade att bevilja en av de inkomna ansökningarna 10 000.kr. De övriga uppfyllde inte kraven då de sökande inte bodde i kommunen.

Anslagna medel från Stiftelsen Einar Lundells Stipendiefond

Kommunstyrelsen förvaltar Einar Lundells stipendiefond som riktar sig till studenter vid teknisk högskola, musikhögskola eller annan eftergymnasial utbildning inom området teknik eller kultur.
KS beslutade att anslå 10 000.kr till sex sökande.

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-21
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information