Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 9 april

Val av två ledamöter till Stiftelsen Barkens ångbåtar och reviderade riktlinjer för säkerhetsprövning och registerkontroll. Det var några av de ärenden som låg på bordet när Kommunstyrelsen (KS) sammanträdde 9/4.

Säkerhetsprövning och registerkontroll

I juni 2017 tog KS beslut om riktlinjer för vilka kommunala befattningar som skulle omfattas av registerkontroll och säkerhetsprövning utifrån Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen.
Smedjebackens kommuns säkerhetschef Lasse Andersson vill nu göra en förändring i vilka som ska registerkontrolleras och säkerhetsprövas.
KS beslutade att godkänna förslaget.

Val av 2 ledamöter till Stiftelsen Barkens Ångbåtar

Enligt stadgarna för Stiftelsen Barkens Ångbåtar ska 2 representanter från Smedjebacken kommun finnas med i styrelsen.
Stiftelsens ändamål är att bevara och säkerställa att S/S Runn kommer att finnas och nyttjas i sjön Barken.
KS beslutade att Helena Andersson (S) och Jan Gustavsson (C) utses som kommunens representanter till styrelsen för Stiftelsen Barkens Ångbåtar.

Ärenden vidare för beslut i kommunfullmäktige 29/4

  • Årsredovisning och bokslut 2018 Smedjebackens kommu
  • Utökat uppdrag för ATL om tillståndsprövning och tillsyn av tobak samt justering av reglemente och samarbetsavtal
  • Omfördelning borgensramar 2019
  • Motion - Garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre
  • Redovisning av ej besvarade motioner
  • Nybyggnation av förskola
  • Organisation IT-enheten
  • Revidering arvoden Barken Vatten & Återvinning AB
  • Arvode till WBAB:s revisorer

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-25
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information