Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 9 oktober

Presenterat delårsbokslut och beslut om investeringsmedel till SHC. Det var några av frågorna som diskuterades på Kommunstyrelsens (KS) sammanträde 9/10

Delårsbokslut

Prognosen för 2018 års budget för kommunkoncernen visar ett plusresultat med 30,1 miljoner kronor (mkr) för perioden januari till och med augusti 2018. Av dom står kommunen för 24,7 mkr. Kommunens resultat för motsvarande period förra året var 32,9 mkr.

Investeringsönskemål SHC

Smedjebackens Hockeyklubb (SHC) arbetar med att färdigställa sin utbyggnad med omklädningsrum och samlingsytor vid Ovakohallen. I dagsläget saknas en del investeringsmedel för färdigställande av omklädningsrummen. KS beslutade att 200 000kr för ändamålet.

Vidare till Kommunfullmäktige för beslut

  • Gemensam överförmyndarnämnd
  • Motion (C) om att göra Smedjebackens kommun till Sveriges enklaste kommun att leva, bo och driva företag i

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-16
Webbredaktör: David Wallman

Mer information